1830

V dňoch 25.9.-28.9.1830 navštívil Prešporok pri príležitosti korunovácie Ferdinanda V. skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy.