1841

Dňa 30.1.1841 vystúpil v Redute skladateľ Joseph Lanner aj so svojím orchestrom.

Dňa 26.9.1841 koncertoval v Paláci Uhorského snemu (Michalská ulica) gitarista Joseph Kaspar Mertz.

V Mestskom divadle dvakrát koncertoval Johann Strauss st. aj so svojím orchestrom.