1843

Dňa 21.5.1843 dirigoval v Mestskom divadle svoj orchester Johann Strauss st.

V júni 1843 koncertovali dvakrát v Mestskom divadle a dvakrát v Redute huslistky Teresa Milanollo Maria Milanollo.

Dňa 12.7.1843 koncertovala v Mestskom divadle harfistka Louise Diem.

Hudobný skladateľ Carl Binder dirigoval v Mestskom divadle operu Der Wildschütz.