1856

Dňa 14.2.1856 koncertovala v Schmidtovom salóne klaviristka Clara Schumann.

Dňa 3.4.1856 hosťoval ako Lionel v Marthe tenorista Heinrich Kreuzer.

V Prešporku koncertovala huslistka Bertha Brousilová aj so súrodencami.