1863

Dňa 5.2.1863 koncertoval v Mestskom divadle klavirista Henry Ketten. Spoluúčinkoval flautista Szeleczky.

Dňa 10.2.1863 vystúpila v Mestskom divadle tanečnica Camilla Rosée.

Dňa 13.2.1863 vystúpila v Mestskom divadle tanečnica Camilla Rosée.

Dňa 13.9.1863 koncertovali v Redute spevácke zbory z Prešporka, Hainburgu a Viedne v prospech oblastí dolného Uhorska postihnutých suchom. Zbormajster: Johann von Herbeck.

Dňa 15.11.1863 usporiadal v Redute spevokol Liedertafel pri príležitosti výročia svojho založenia slávnostný koncert. Predstavili sa flautisti Franz DopplerKarl Doppler.

Na jeseň 1863 v Prešporku koncertovali huslista Veliš a klaviristky Serafína VrabélyŠtefánia Vrabély.

V Mestskom divadle koncertoval huslista Ede Reményi v prospech oblastí dolného Uhorska postihnutých suchom.