1866

Dňa 25.3.1866 sa v Redute uskutočnila akadémia Cirkevného hudobného spolku, kde svoj kariérny debut absolvoval klavirista Géza Zichy.

Dňa 2.4.1866 koncertovala v Meštianskej strelnici klaviristka Clara Schumann.

Dňa 9.4.1866 dirigoval v Mestskom divadle ouvertúru opery Nemá z Portici Hans Richter a odštartoval tak svoju kariéru.