1868

Dňa 16.3.1868 koncertovalo v odeone katolíckeho gymnázia Florentínske kvarteto. Zloženie: Jean Becker (1. husle), Enrico Masi (2. husle), Luigi Chiostri (viola), Kasimir Hilpert (violončelo).

Dňa 5.4.1868 usporiadal Cirkevný hudobný spolok orchestrálnu akadémiu, na ktorej účinkovali huslista Adolf Brodskij a klaviristky grófky Rossi, Julie Dessewffy a Pálffy.

Dňa 7.6.1868 usporiadal Cirkevný hudobný spolok orchestrálnu akadémiu, na ktorej účinkovali hráč na violu d'amore Jan Kral, altistka Rosa Kohler a tenorista dr. Knechtl.

Dňa 8.11.1868 koncertoval v Redute bezruký huslista Carl Herrmann Unthan.