1869

Dňa 8.4.1869 koncertovali v Zrkadlovej sieni huslista Ede Reményi, sopranistka Marie Rossi, altistka Gisella Pálffy a recitátorka Barbora Szapáry. Klavírny a husľový sprievod: Ferdinand Plotényi.

Dňa 16.5.1869 koncertoval v Prešporku Viedenský akademický spevácky spolok.

V Prešporku koncertoval na akadémii Cirkevného hudobného spolku klavirista Joseph Weidner.