1871

Dňa 8.1.1871 koncertovali v Sieni reprezentantov klavirista Heinrich Stiehl a sopranistka Karolína Leontieva. Spoluúčinkovali klaviristka Serafína Vrabély, huslista Neumann a violončelista Rudolf Mader.

Dňa 27.11.1871 koncertoval v Mestskom divadle basbarytonista Gustav Hölzel.

Dňa 10.12.1871 koncertovalo v Sieni reprezentantov Dubezovo kvarteto. Zloženie: Johann Dubez (1. husle), Henri Clerc (2. husle), Schubert (viola), Blodek (violončelo). Spoluúčinkovala klaviristka Alfonsine Weiss.

Dňa 11.12.1871 hosťoval ako Manrico v Trubadúrovi tenorista Georg Wanisch.

Do Prešporku sa prisťahoval skladateľ a pedagóg László Erkel.

V Mestskom divadle absolvoval kariérny debut barytonista Siegmund König.

V Mestskom divadle absolvoval kariérny debut basista Jacques Pohl.