1872

Dňa 19.1.1872 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Hans von Bülow. Koncertu sa zúčastnil aj jeho svokor skladateľ Franz Liszt.

Dňa 17.11.1872 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Hans von Bülow.