1873

Dňa 13.4.1873 predviedol v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok Ostrihomskú omšu. Dirigent: Karl Mayrberger. Prítomní boli aj jej autor skladateľ Franz Liszt, dirigenti Hans RichterAlexander Erkel, klaviristi Wilhelm Deutsch Johann Nepomuk Dunkl, muzikológ Ludwig Nohl a právnik Eduard Liszt.

Dňa 23.11.1873 predviedol v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok Ostrihomskú omšu. Dirigent: Karl Mayrberger. Prítomný bol aj jej autor skladateľ Franz Liszt.

V Prešporku koncertovalo Hellmesbergerovo kvarteto. Zloženie: Josef Hellmesberger st. (1. husle), Josef Hellmesberger ml. (2. husle), Sigismund Bachrich (viola), Heinrich Röver (violončelo).

V Prešporku vystúpil barytonista Johann Nepomuk Beck