1874

Dňa 19.4.1874 koncertovali v Redute klavirista Franz Liszt, klaviristka Sophie Menter a speváci Maria Rossi a Anton Strehlen.

Dňa 19.10.1874 koncertoval v Mestskom divadle tenorista Gustav Walter v prospech národnej zbierky pre účastníkov rakúsko-uhorskej expedície na Severný pól. Klavírny sprievod: Hermann Riedel. Spoluúčinkovali klavirista Sigismund Blumner, Pressburger Liedertafel (zbormajster Karl Mayrberger) a kapela 72. pešieho pluku (dirigent Franz Scharoch).

Dňa 25.10.1874 sa uskutočnila v Redute akadémia Cirkevného hudobného spolku, na ktorej koncertovalo Hellmesbergerovo kvarteto ako kvinteto. Zloženie: Josef Hellmesberger st. (1. husle), Arthur Nikisch (2. husle), Sigismund Bachrich (1. viola), Franz Radnitzky (2. viola), Heinrich Röver (violončelo).

Dňa 8.11.1874 koncertovalo v Sieni reprezentantov Florentínske kvarteto. Zloženie: Jean Becker (1. husle), Enrico Masi (2. husle), Luigi Chiostri (viola), Kasimir Hilpert (violončelo).

Dňa 13.12.1874 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Rafael Joseffy.

Dňa 22.12.1874 sa narodil v Reidnerovom dome na Námestí SNP 33 hudobný skladateľ, pedagóg, klavirista a violista Franz Schmidt