1875

Dňa 6.1.1875 koncertovalo v Sieni reprezentantov Hellmesbergerovo kvarteto. Zloženie: Josef Hellmesberger st. (1. husle), Josef Hellmesberger ml. (2. husle), Sigismund Bachrich (viola), Heinrich Röver (violončelo).

Dňa 29.1.1875 koncertoval v Prešporku Rafael Joseffy.

V Župnom dome sa uskutočnil vôbec prvý koncert. Pod vedením Karla Mayrbergera vystúpil Cirkevný hudobný spolok, ako hosť sopranistka Lujza Blaha.