1877

Dňa 11.2.1877 koncertovali v Sieni reprezentantov klavirista Rafael Joseffy a sopranistka Marie von Ambros. Klavírny sprievod: Kornélia Spányik.

Dňa 6.3.1877 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Henryk Wieniawski. Klavírny sprievod: Arthur Nikisch.

Dňa 15.3.1877 koncertovali v Sieni reprezentantov klaviristka Sophie Menter a violončelista David Popper.

Dňa 20.3.1877 hosťoval ako Ange-Pitou v La fille de Madame Angot tenorista Karl Streitmann.

Dňa 21.3.1877 hosťoval ako Wilhelm Tell v rovnomennej opere barytonista Alexander Alexy.

Dňa 22.3.1877 hosťoval ako Don Juan v rovnomennej opere barytonista Alexander Alexy.

Dňa 24.3.1877 hosťoval ako Marasquin v Giroflé-Girofla tenorista Karl Streitmann.

Dňa 28.3.1877 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Pablo de Sarasate. Klavírny sprievod: Anton Door.

Dňa 16.4.1877 hosťovala ako Rosina v Barbierovi zo Sevilly sopranistka Bianca Donadio.

Dňa 23.4.1877 hosťovala ako Amina v Námesačnej sopranistka Bianca Donadio.

Dňa 24.4.1877 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Henryk Wieniawski. Klavírny sprievod: Wilhelm Deutsch.

Dňa 25.4.1877 hosťovala ako Lucia v Lucii di Lammermoor sopranistka Bianca Donadio.

Dňa 28.4.1877 hosťovala v Mestskom divadle sopranistka Bianca Donadio. Ako Gilda zaspievala 2. akt z Rigoletta, ako Margaréta 3. akt z Fausta a Margaréty a ako Rosina 2. akt z Barbiera zo Sevilly.

Dňa 27.7.1877 sa narodil na Klariskej 10 klavirista a hudobný skladateľ Ernst von Dohnányi.

Dňa 7.12.1877 hosťoval ako Marasquin v Giroflé-Girofla tenorista Josef Eisenbach.

Dňa 16.12.1877 koncertovali v Sieni reprezentantov huslista Émile Sauret a klaviristka Vera Timanova.

Dňa 20.12.1877 hosťoval ako Gabriel von Eisenstein v Netopierovi tenorista Josef Eisenbach.

Dňa 25.12.1877 hosťovala v Mestskom divadle Moriniho operná spoločnosť s operou Trubadúr.

Dňa 28.12.1877 hosťovala v Mestskom divadle Moriniho operná spoločnosť so scénami z opier Rigoletto, Otello, Barbier zo Sevilly a Maškarný bál.

Dňa 29.12.1877 hosťovala v Mestskom divadle Moriniho operná spoločnosť s operou Trubadúr.