1880

V Prešporku vystupovali manželia Francis KorbayIlona Ravasz.

V Prešporku vystupoval hudobný skladateľ Karl Michael Ziehrer.