1884

Dňa 25.2.1884 sa uskutočnila v Dóme sv. Martina pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky Karola Heillera slávnosť. Korunovačnú omšu dirigoval Franz Liszt, udalosti sa zúčastnili aj skladateľ Anton Bruckner, dirigent Arthur Nikisch, huslista Joseph Hellmesberger st., huslista Josef Hellmesberger ml., violončelista Ferdinand Hellmesberger, muzikológ Eduard Hanslick a dirigent Hans Richter.

Dňa 19.4.1884 navštívil biskupa Karola Heillera Franz Liszt.

Dňa 5.10.1884 sa v Zrkadlovej sieni uskutočnil koncert Prešporského spevokolu. Ako sólisti vystúpili manželia Francis Korbay Ilona Ravasz.

Dňa 30.10.1884 navštívil Jana Nepomuka Batku Franz Liszt.

Dňa 21.11.1884 koncertoval v Župnom dome v prospech postavenia Hummelovho pomníka Meiningenský orchester pod vedením Hansa von Bülowa, ktorý sa predstavil aj ako sólista.