1886

Dňa 14.1.1886 koncertovala v Prešporku altistka Amalie Joachim v prospech postavenia Hummelovho pomníka. Klavírny sprievod: Laura Rappoldi-Kahrer.

Dňa 3.4.1886 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Marcello Rossi v prospech sirotinca Štefánia. Klavírny sprievod: Emil Weber.

Dňa 20.4.1886 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Alfred Grünfeld v prospech postavenia Hummelovho pomníka.

Dňa 22.9.1886 bola otvorená nová budova Mestského divadla operou Bánk bán, ktorú dirigoval samotný autor - Ferenc Erkel

Dňa 3.11.1886 koncertoval na gymnaziálnej akadémii (Klariská ulica) klavirista Ernst von Dohnányi. Bolo to jeho prvé verejné vystúpenie a zaznamenal obrovský úspech.

Dňa 28.11.1886 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Eugen d'Albert v prospech postavenia Hummelovho pomníka. 

Dňa 1.12.1886 koncertovala v Mestskom pivovare citaristka Emilie Schönheim.

Dňa 2.12.1886 koncertovala v Mestskom pivovare citaristka Emilie Schönheim.

Dňa 3.12.1886 koncertovala v Mestskom pivovare citaristka Emilie Schönheim.

Dňa 4.12.1886 koncertovala v Mestskom pivovare citaristka Emilie Schönheim.

Dňa 6.12.1886 hosťovali v opere Netopier sopranistka Anna Baier a sopranistka von Naday (Adela).

Dňa 7.12.1886 koncertovalo v Sieni reprezentantov Udelovo kvarteto v prospech postavenia Hummelovho pomníka. Sólo: Richard Concelli (tenor). Klavírny sprievod: Henriquez.

Dňa 9.12.1886 koncertovali v Mestskom pivovare citaristka Emilie Schönheim a speváčky Mizi WielandHanny BognerElisabeth Edle von Horváth.

Dňa 10.12.1886 koncertovali v Sieni reprezentantov altistka Irene Schlemmer-Ambros, klavirista August Norgauer, huslistka Therese Schuster-Seydl a violončelista Friedrich Dohnányi.

Dňa 12.12.1886 usporiadal spevokol Liedertafel v Župnom dome spomienkový koncert na Franza Liszta. Dirigent: Ferdinand Kitzinger. Sólo: Valerie Walla (klavír). Spoluúčinkoval Orchester posádkovej hudby. Dirigent: Franz Scharoch. Koncertu sa zúčastnil aj sochár Viktor Tilgner, ktorý priniesol Lisztovu bustu.

Dňa 19.12.1886 koncertoval v Sieni reprezentantov basista Emile Blauwaert v prospech postavenia Hummelovho pomníka. Klavírny sprievod: Joseph Thiard-Laforest.

V tomto roku sa v Prešporku predstavilo aj Heckmannovo kvarteto