1890

Dňa 6.2.1890 koncertovalo v Sieni reprezentantov Hellmesbergerovo kvarteto. Zloženie: Josef Hellmesberger ml. (1. husle), Julius Egghard (2. husle), Josef Maxintsak (viola), Ferdinand Hellmesberger (violončelo).

Dňa 27.4.1890 sa v Župnom dome zúčastnil Anton Bruckner prešporskej (i slovenskej) premiéry svojej VII. symfónie v podaní Cirkevného hudobného spolku. Spolu s ním prišli ďalší štyria členovia viedenskej spoločnosti R. Wagnera, medzi nimi aj predseda Joseph Schalk.

Dňa 7.9.1890 koncertoval v Mestskom divadle Charles Förster v prospech Fondu pre deti úradníkov a siroty. Spolu s ním vystúpili Henriette Standthartner (soprán), Joseph Kopetzky a August Norgauer (husle).

Dňa 29.11.1890 dirigoval Pressburger Singverein Géza Zichy.

Dňa 28.12.1890 vystúpil na koncerte Pressburger Singverein klavirista Ernst von Dohnányi.