1893

Dňa 28.1.1893 sa v Sieni reprezentantov uskutočnil 13. zakladateľský koncert súboru Pressburger Singverein. Sólo: Maria Steger (klavír), Ida Novotná (husle), Philla Siegmann-Wolff (soprán),

Dňa 25.2.1893 koncertovalo v Sieni reprezentantov Udelovo kvarteto v prospech sirotinca Štefánia. Sólo: Wilhelm Krankenhagen (fagot).

V marci 1893 koncertovali v Prešporku sopranistka Bertha Schwarz, klaviristka Erzsi Révfy a huslistka Anna Révfy.

Dňa 26.11.1893 koncertovalo v Sieni reprezentantov Hellmesbergerovo kvarteto. Zloženie: Zloženie: Josef Hellmesberger ml. (1. husle), Julius Egghard (2. husle), Theodor Schwendt (viola), Ferdinand Hellmesberger (violončelo).

V Mestskom divadle absolvoval kariérny debut tenorista Aloys Pennarini.