1894

Dňa 24.2.1894 koncertovali v Sieni reprezentantov klaviristi Willi & Louis Thern a sopranistka Albertine Beer.

Dňa 4.3.1894 koncertovali v Sieni reprezentantov klaviristka Karoline Radio a violončelistka Josefine Donat

Dňa 10.3.1894 koncertovalo v Sieni reprezentantov České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Oskar Nedbal (viola), Hanuš Wihan (violončelo).

Dňa 7.4.1894 koncertovalo v Sieni reprezentantov Udelovo kvarteto. Klavírny sprievod: Karl Frühling.

Dňa 14.4.1894 hosťovala ako Zsófi v Az asszony verve jó sopranistka Lujza Blaha.

Dňa 15.4.1894 hosťovala ako Borcsa v Huszárcsíny sopranistka Lujza Blaha.

Dňa 16.4.1894 hosťovala ako Liszka Angyal v A toloncz sopranistka Lujza Blaha.

Dňa 18.4.1894 hosťovala ako Rózsi v A czigány sopranistka Lujza Blaha.

Dňa 19.4.1894 koncertoval v Sieni reprezentantov Pressburger Singverein. Sólo: Sylvia Pennarini (soprán), Aloys Pennarini (tenor), Oskar Reidner (spev), Josef Fligl (klavír). 

Dňa 22.4.1894 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Alfred Grünfeld.

Dňa 3.6.1894 koncertovali v Bellevue Pressburger Liedertafel, Viedenský spevácky spolok pracovníkov v obchode a kapela 72. pešieho pluku. Zbormajster: Arthur Ritter von Henriquez. Sólo: George Enescu (husle).

Dňa 17.11.1894 koncertovali v Sieni reprezentantov sopranistka Ellen Brandt-Forster a klaviristka Ella Schadlbauer v prospech Spolku novinárov. Klavírny sprievod: August  Norgauer.

Dňa 25.11.1894 uviedol v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok Missu solemnis. Dirigent: Joseph Thiard-Laforest. Sólo: Fanny Kováts (soprán), Szlubek (alt), Schreyer (tenor), Anton Strehlen (bas), Joseph Kopetzky (husle), Forstner (organ). Predvedenia sa zúčastnil aj kultúrny historik Alfred Schnerich.

Dňa 1.12.1894 mala v Mestskom divadle premiéru opera Der Weise von Cordova. Bola to prvá opera Oscara Strausa, ktorý na radu Johanna Straussa st. prijal miesto dirigenta prešporského divadla.

Dňa 4.12.1894 koncertovali v Sieni reprezentantov klaviristka Auguste von Bittó a mezzosopranistka Helene Morini. Klavírny sprievod: August Norgauer.

Dňa 15.12.1894 koncertovalo v Sieni reprezentantov České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Oskar Nedbal (viola), Hanuš Wihan (violončelo).

Dňa 18.12.1894 hosťoval ako Van Bett v Cárovi a tesárovi basista Karl Grengg.

Do Prešporka sa prisťahoval barytonista Johann Nepomuk Beck