1900

Dňa 4.1.1900 sa uskutočnila v HB SND premiéra opery Majster Roland, ktorej sa zúčastnil aj jej autor Géza Zichy.

Dňa 15.1.1900 koncertovalo v Sieni reprezentantov České kvarteto.

Dňa 26.1.1900 hosťovala ako Parbleu v Majstrovi Rolandovi mezzosopranistka Laura Hilgermann.

Dňa 2.2.1900 koncertovali v Sieni reprezentantov klavirista Ernst von Dohnányi a Fitznerovo kvarteto. Koncertu sa zúčastnil aj klavirista Géza Zichy.

Dňa 5.2.1900 hosťovala ako Azucena v Trubadúrovi mezzosopranistka Laura Hilgermann.

Dňa 7.2.1900 hosťovala ako Parbleu v Majstrovi Rolandovi mezzosopranistka Laura Hilgermann.

Dňa 21.2.1900 koncertovali v telocvični Evanjelického lýcea klavirista Ervin Péterffy, huslista Béla Kerpely a violončelista Jenő Kerpely.

Dňa 22.2.1900 koncertovali v HB SND huslista Jan Kubelík a speváčka Dora Lichtenstein.

Dňa 23.2.1900 koncertovali v HB SND huslista Jan Kubelík a speváčka Dora Lichtenstein.

Dňa 23.2.1900 koncertoval v HB SND Spevácky súbor Nadiny Slavianskej aj s balalajkovým orchestrom.

Dňa 29.3.1900 hosťovala ako Carmen v rovnomennej opere mezzosopranistka Irma de Spányi.

Dňa 7.4.1900 koncertovala v Sieni reprezentantov mezzosopranistka Irma de Spányi. Klavírny sprievod: Richard Pahlen.

Dňa 10.4.1900 koncertovalo v Sieni reprezentantov Hellmesbergerovo kvarteto. Zloženie: Josef Hellmesberger ml. (1. husle), Julius Egghard (2. husle), Theodor Schwendt (viola), Ferdinand Hellmesberger (violončelo).

Dňa 22.4.1900 hosťovala ako Leni v operete Tri páry topánok sopranistka Poldi Augustin.

Dňa 22.4.1900 koncertovali vo Veľkom evanjelickom kostole organista Josef Labor, sopranistka Fanny Kováts a mezzosopranistka Irma de Spányi.

Dňa 16.11.1900 koncertoval v Župnom dome huslista Jan Kubelík.