1901

Dňa 12.1.1901 koncertoval v Župnom dome klavirista Géza Zichy v prospech postavenia pomníka Franzovi Lisztovi. Spoluúčinkovala sopranistka Fanny Kováts, altistka F. Zsigárdy a vojenská hudba s kapelníkom Stritzlom.

Dňa 1.2.1901 koncertovalo v Sieni reprezentantov Udelovo kvarteto.

Dňa 6.2.1901 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista César Thomson. Klavírny sprievod: Louis Delune.

Dňa 15.2.1901 koncertoval v HB SND huslista Willy Burmester. Klavírny sprievod: Moritz Mayer-Mahr.

Dňa 16.2.1901 sa uskutočnil v telocvični ženskej učiteľskej prípravky koncert, na ktorom sa zúčastnil aj klavirista Géza Zichy.

Dňa 7.10.1901 sa na prešporskom matričnom úrade oženil Arnold Schönberg s Matildou Zemlinskou. 

Dňa 19.11.1901 koncertoval v Bellevue huslista František Ondříček.

Dňa 21.11.1901 hosťovali v Trubadúrovi mezzosopranistka Irma de Spányi (Azucena) a tenorista Giacomo Rawner (Manrico).

Dňa 1.12.1901 koncertoval v Sieni reprezentantov citarista Anton Seiler v prospech Petöfiho pomníka.

Dňa 4.12.1901 koncertovali v Sieni reprezentantov sopranistka Olga von Türk-Rohn a violončelista Sigismond Bürger. Klavírny sprievod: August Norgauer.

Dňa 6.12.1901 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Ernst von Dohnányi.

Dňa 7.12.1901 hosťovala ako Giovanni Boccaccio v operete Boccaccio altistka Pepi Glöckner-Kramer.

Dňa 14.12.1901 hosťovali v Aide mezzosopranistka Irma de Spányi (Amneris), tenorista Giacomo Rawner (Radames), barytonista Tony Franke (Amonasro) a basista Jacques Pohl (Faraón).

Dňa 15.12.1901 koncertovalo v Sieni reprezentantov Udelovo kvarteto.

Jana Nepomuka Batku navštívil hudobný vydavateľ Peter Jurgenson.