1909

Dňa 19.1.1909 koncertovali v Sieni reprezentantov violončelista Paul Grümmer, huslista Gottfried Feist a klavirista Joseph Groër.

Dňa 29.1.1909 koncertovalo v Sieni reprezentantov vokálne Svardström kvarteto. Zloženie: Valborg Werbeck-Svardström (soprán), Sigrid Svardström, Astrid Svardström a Olga Svardström.

Dňa 1.2.1909 koncertovalo v Sieni reprezentantov vokálne Svardström kvarteto. Zloženie: Valborg Werbeck-Svardström (soprán), Sigrid Svardström, Astrid Svardström a Olga Svardström. Klavírny sprievod: Alois Tarnay

Dňa 3.2.1909 koncertoval v HB SND Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Eugen Kossow. Sólo: Sándor Vas (klavír).

Dňa 9.2.1909 koncertovala v Bellevue Vojenská kapela 72. pešieho pluku. Dirigenti: Karl Römeth, Josef Striczl. Sólo: Rózsika Marschalkó (soprán), Béla Környei (tenor), Alois Tarnay (klavír).

Dňa 20.2.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Eugène Ysaye. Klavírny sprievod: Otto Schulhoff.

Dňa 22.2.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov spevák Lóránd Fráter. Klavírny sprievod: Aladár Szekács

Dňa 25.2.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Wilhelm Backhaus.

Dňa 5.3.1909 koncertovalo v Sieni reprezentantov vokálne Svardström kvarteto. Zloženie: Valborg Werbeck-Svardström (soprán), Sigrid Svardström, Astrid Svardström a Olga Svardström. Klavírny sprievod: Alois Tarnay

Dňa 15.3.1909 koncertovali v Sieni reprezentantov tenorista Felix Senius a huslistka Margita Kolbe. Klavírny sprievod: Willy Scholz.

Dňa 18.3.1909 koncertoval v HB SND Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Eugen Kossow. Sólo: Irma de Spányi (alt), Paul Grümmer (violončelo).

Dňa 17.10.1909 koncertoval v Bellevue Viedenský hudobno-umelecký orchester. Dirigenti: Oskar Nedbal, Friedrich Karbach.

Dňa 24.10.1909 koncertovalo v Sieni reprezentantov vokálne Svardström kvarteto. Zloženie: Valborg Werbeck-Svardström (soprán), Sigrid Svardström, Astrid Svardström a Olga Svardström.

Dňa 31.10.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Bronislaw Huberman s klavírnym sprievodom Leopolda Spielmanna v prospech Petöfiho pomníka. 

Dňa 9.11.1909 koncertoval v Zrkadlovej sieni barytonista Alexander Heinemann s klavírnym sprievodom L. Tarnaya. 

Dňa 16.11.1909 koncertoval v Zrkadlovej sieni basbarytonista Fery Lulek s klavírnym sprievodom Willyho Scholza v prospech Petöfiho pomníka.

Dňa 23.11.1909 koncertovala v Sieni reprezentantov altistka Charles Cahier s klavírnym sprievodom F. Mayera.

Dňa 2.12.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Leopold Godowsky.

Dňa 6.12.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov huslista Willy Burmester

Dňa 11.12.1909 koncertoval v Sieni reprezentantov tenorista Paul Schmedes s klavírnym sprievodom Idy Bodanskej v prospech Petöfiho pomníka.