1910

Dňa 1.1.1910 koncertovala v Sieni reprezentantov sopranistka Hedwig Francillo-Kauffmann v prospech Petöfiho pomníka. Klavírny sprievod: Hans Breiter-Szelessy.

Dňa 18.1.1910 koncertovala v Sieni reprezentantov mezzosopranistka Julia Culp. Klavírny sprievod: Oskar Dienzl. 

Dňa 22.1.1910 koncertoval v Sieni reprezentantov flautista Ary van Leeuwen v prospech Petöfiho pomníka. 

Dňa 27.1.1910 koncertovalo v Sieni reprezentantov Ondříčkovo kvarteto. Zloženie: František Ondříček (1. husle), Petar Stojanovič (2. husle), Franz Jelinek (viola), Julius Junek (violončelo).

Dňa 14.2.1910 koncertovala v Sieni reprezentantov gitaristka a speváčka Elsa Laura von Wolzogen v prospech Petöfiho pomníka. 

Dňa 26.2.1910 koncertoval v Župnom dome huslista Eugène Ysaye. Klavírny sprievod: M. Gőnczi a Oskar Dienzl.

Dňa 27.2.1910 koncertovalo v Bellevue Koschatovo kvinteto. Zloženie: Thomas Koschat, Rudolf Traxler, Walter Fournes, Klemens Fochler, Georg Haan. 

Dňa 1.3.1910 koncertovala v Sieni reprezentantov sopranistka Yvonne de Tréville v prospech Petöfiho pomníka. Klavírny sprievod: Alexander Albrecht.  

Dňa 6.3.1910 koncertovali v Sieni reprezentantov klavirista Franz Schmidt a violončelista Cornelius Van Vliet v prospech Petöfiho pomníka.

Dňa 8.3.1910 koncertoval v Sieni reprezentantov klavirista Alfred Grünfeld

Dňa 19.3.1910 koncertoval v Sieni reprezentantov barytonista Fery Lulek v prospech Petöfiho pomníka.

Dňa 2.4.1910 koncertoval v Sieni reprezentantov tenorista Vernon Stiles v prospech Petöfiho pomníka. Klavírny sprievod: Blum.

Dňa 13.4.1910 koncertovali v Bellevue Pressburger Singverein a orchester Cirkevného hudobného spolku. Koncertu sa zúčastnil aj klavirista Géza Zichy.

Dňa 16.4.1910 koncertovala v Sieni reprezentantov mezzosopranistka Lucille Marcel.

Dňa 21.4.1910 koncertovala v Župnom dome sopranistka Selma Kurz.

Dňa 13.10.1910 koncertovala v Župnom dome gitaristka a speváčka Elsa Laura von Wolzogen.

Dňa 26.10.1910 koncertoval v HB SND Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Eugen Kossow. Sólo: Alexander Wilkkh (trúbka).

Dňa 10.11.1910 koncertoval v Župnom dome klavirista Frederic Lamond.

Dňa 13.11.1910 koncertovala v Župnom dome sopranistka Yvonne de Tréville. Klavírny sprievod: Alexander Albrecht.

Dňa 20.11.1910 uviedol v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok Beethovenovu Missu Solemnis. Dirigent: Eugen Kossow. Sólo: W. Krauss (husle), Alexander Albrecht (organ), Fanny Kováts (soprán), M.A. Dvoracsek (alt), Josef Winkler (tenor), Anton Strehlen (bas). Predvedenia sa zúčastnil aj kultúrny historik Alfred Schnerich, ktorý po skončení odhalil v Dóme pamätnú tabuľu uvádzania Missy Solemnis.

Dňa 22.11.1910 koncertovala v Župnom dome mezzosopranistka Tilly Koenen. Klavírny sprievod: Paul Aron.

Dňa 28.11.1910 koncertovala v Župnom dome mezzosopranistka Lucille Marcel. Klavírny sprievod: Felix Weingartner.

Dňa 4.12.1910 prednášal v Toldyho kruhu klavirista Géza Zichy.

Dňa 5.12.1910 koncertovala v Župnom dome sopranistka Yvonne Dubel. Klavírny sprievod: Miksa Huber.

Dňa 7.12.1910 koncertoval v Župnom dome huslista Willy Burmester. Klavírny sprievod: Imre Stefaniai.

Dňa 14.12.1910 koncertoval v Župnom dome huslista Bronislaw Huberman. Klavírny sprievod: Leopold Spielmann.

Dňa 17.12.1910 koncertoval v Bellevue Mníchovský hudobno-umelecký orchester v prospech Petöfiho pomníka. Dirigent: Fritz Recktenwald.

Dňa 19.12.1910 koncertoval v HB SND Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Victor von Herzfeld. Sólo: Paula Loschdorfer (klavír), Marie Steger (klavír), Alexander Albrecht (klavír).