1912

Dňa 3.2.1912 koncertovala v Župnom dome mezzosopranistka Tilly Koenen. Klavírny sprievod: Paul Aron.

Dňa 19.2.1912 koncertoval v Župnom dome huslista Eugène Ysaye.

Dňa 2.3.1912 koncertovala v Bellevue altistka Charles Cahier. Klavírny sprievod: Hans Rohr. Spoluúčinkovala vojenská kapela. Dirigent: Josef Striczl.

Dňa 23.3.1912 koncertoval v telocvični rímskokatolíckeho gymnázia organista Ludwig Schmidthauer s huslistkou Martou Farkas.

Dňa 27.3.1912 sa na symfonickom koncerte Cirkevného hudobného spolku predstavila sopranistka Maria Ivogün.

Dňa 22.4.1912 vystúpila v Zrkadlovej sieni sopranistka Olga von Türk-Rohn s klavírnym sprievodom Gisely Springer.

Dňa 24.11.1912 uviedol v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok Missu Solemnis. Dirigent: Eugen Kossow. Sólo: W. Krauss (husle), Alexander Albrecht (organ), Fanny Kováts (soprán), Bertha Siegert (alt), p. Winkler (tenor), p. Strehlen (bas). Predvedenia sa zúčastnil aj kultúrny historik Alfred Schnerich

Dňa 25.11.1912 koncertoval v Zrkadlovej sieni huslista Juan Manén. Klavírny sprievod: Henri Wilhelmus.

Dňa 19.12.1912 koncertovalo v Župnom dome Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.