1915

Dňa 23.1.1915 koncertoval v Župnom dome klavirista Charles Förster v prospech nevidiacich účastníkov vojny.

Dňa 24.1.1915 navštívil Prešporok dirigent Hans Richter.

Dňa 31.1.1915 navštívil Prešporok dirigent Hans Richter.

Dňa 10.4.1915 koncertoval klavirista Charles Förster v prospech fondu na zriadenie Domu invalidov v Prešporku.

Dňa 11.10.1915 koncertoval v Župnom dome huslista Willy Burmester v prospech vojnových invalidov. Klavírny sprievod: Willy Klasen.

Dňa 28.10.1915 koncertoval v Prešporku huslista Duci de Kerekjarto v prospech vojnou poškodených miest.

Dňa 10.11.1915 koncertovala v HB SND Budapeštianska filharmónia. Dirigent: Géza Zichy.

Dňa 18.11.1915 sa v Modrom kostolíku uskutočnil dobročinný koncert, na ktorom vystúpili aj organista Rezső Zsizsmann, huslista Hans Fitzner a hornista Karl Stiegler

Dňa 18.11.1915 koncertoval v Župnom dome tenorista Leo Slezak. Klavírny sprievod: Oscar Dachs.

Dňa 26.11.1915 koncertovalo v Župnom dome Rosého kvarteto. Zloženie: Zloženie: Arnold Rosé (1. husle), Paul Fischer (2. husle), Anton Ruzitska (viola), Friedrich Buxbaum (violončelo).

Dňa 3.12.1915 koncertovali v Župnom dome klavirista Ernst von Dohnányi a huslista Siegmund Feuermann. Klavírny sprievod: Otto Schulhoff.

V hoteli Deák založil maďarský herec Aladár Sárkádi prvý prešporský kabaret.