1918

Dňa 10.1.1918 koncertovala vo Vojenskom kasíne sopranistka Elsa Bland. Spoluúčinkovala vojenská kapela 72. pešieho pluku. Dirigent: Karl Römeth. Klavírny sprievod: dirigent Viedenskej ľudovej opery Auderieth

Dňa 11.1.1918 koncertovali vo Vojenskom kasíne Cirkevný hudobný spolok a Viedenský hudobno-umelecký orchester. Dirigent: Eugen Kossow.

Dňa 16.1.1918 koncertoval vo Vojenskom kasíne klavirista Ernst von Dohnányi. Spoluúčinkoval vojenský orchester. Dirigent: Karl Römeth.

Dňa 20.1.1918 vystúpila v Redute speváčka Lotte Witt.

Dňa 25.1.1918 koncertoval vo Vojenskom kasíne tenorista Leo Slezak.

Dňa 27.1.1918 koncertovalo v Malej sále Reduty Alberdingkovo kvarteto. Zloženie: Erny Albedingk-Walter (1. husle), Alba Lehmann (2. husle), Elsie Poppy (viola), Marie Bockmayer (violončelo). Sólo: Viktor Polatschek (klarinet).

Dňa 30.1.1918 koncertoval vo Vojenskom kasíne huslista Bronislaw Huberman v prospech invalidov, vdov a sirôt.

Dňa 31.1.1918 koncertoval v HB SND Viedenský hudobno-umelecký orchester. Dirigent: Wilhelm Antalffy. Sólo: Ernst von Dohnányi (klavír). 

Dňa 9.2.1918 koncertoval v Župnom dome klavirista Emil von Sauer.

V Prešporku koncertovala sopranistka Melitta Heim.

Dňa 2.3.1918 vystúpil vo Vojenskom kasíne tenorista Viktor Heim so sprievodom Oskara Blümela.

Dňa 5.3.1918 koncertoval v Prešporku huslista Willy Burmester.

V Prešporku vystúpila tanečnica Grete Wiesenthal.

Dňa 12.3.1918 koncertovala vo Vojenskom kasíne huslistka Erika Morini.

Dňa 14.3.1918 koncertoval v Župnom dome klavirista Wilhelm Backhaus v prospech prešporského Domu Červeného kríža.

Dňa 8.5.1918 koncertovala v Malej sále Reduty mezzosopranistka Vilma Thierry. Klavírny sprievod: Alexander Manhardt, Alexander Albrecht. Husľový sprievod: Erzsi Bodor.

Dňa 1.10.1918 koncertoval vo Vojenskom kasíne huslista Duci de Kerekjarto.

Ako basista bol na jednu sezónu angažovaný Mestským divadlom Fritz Krenn.