1919

Dňa 16.5.1919 koncertovali v Bratislave sopranistka Jindra Koubová a altistka Olga Borová-Valoušková. Klavírny sprievod: Vladimír Polívka.

Dňa 17.5.1919 usporiadal Odbor československých železničných úradníkov v Bratislave akadémiu, na ktorej vystúpili Alois Kolísek (spev), Anna Kafendová (klavír), Mikuláš Schneider-Trnavský (klavír), Sedláček (husle), Staneková (spev).

Dňa 5.7.1919 vystúpil v Bratislave kabaretiér Karel Hašler.

Dňa 27.7.1919 koncertovalo v Bratislave Ševčík-Lhotského kvarteto.

Dňa 2.8.1919 koncertovali v Bratislave klavirista Záboj Bláha-Mikeš a speváčka E. Blas v prospech legionárov.

Dňa 9.8.1919 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach. Sólo: Stanislav Tauber (tenor). 

Dňa 10.8.1919 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach. Sólo: Stanislav Tauber (tenor). 

Dňa 6.9.1919 koncertovala vo Vládnej budove klaviristka Luisa Příborská. Vystúpila tiež altistka Gaja Dariová-Říhová. Klavírny sprievod: Miloš Ruppeldt.

Dňa 20.9.1919 koncertoval v Redute klavirista Charles Förster.

Dňa 1.10.1919 koncertoval vo Vládnej budove huslista Jaroslav Kocian. Klavírny sprievod: Bohdan Gselhofer.

V dňoch 4.10.-5.10.1919 koncertoval vo Vládnej budove Vachov zbor moravských učiteliek. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 7.10.1919 koncertoval vo Veľkej sále Reduty klavirista Erich Wolfgang Korngold so speváčkou Mariou Rossi.

Dňa 8.10.1919 koncertovala vo Vládnej budove sopranistka Anna Sláviková-Jordánová. Sprievod: Josef Vincourek (klavír), Jan Buchtele (husle).

Dňa 17.10.1919 koncertoval v Župnom dome huslista Karel Zoubek. Klavírny sprievod: Antonín Resler.

Dňa 19.10.1919 koncertoval vo Vládnej budove huslista Jaroslav Kocian. Klavírny sprievod: Bohdan Gselhofer.

Dňa 22.10.1919 koncertovalo vo Vládnej budove Moravské komorné združenie.

Dňa 5.11.1919 koncertoval vo Vládnej budove huslista Váša Příhoda. Klavírny sprievod: Asto Doubrovska.

Dňa 5.11.1919 bola otvorená Hudobná škola pre Slovensko.

Dňa 13.11.1919 koncertovali vo Veľkej sále Reduty klavirista Gabriel Fenyves, huslista Béla Lobkowitz, violončelista László Buttula a tenorista Ákos Szenes.

Dňa 18.11.1919 sa v Župnom dome uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Hudobného spolku pre Slovensko.

Dňa 30.11.1919 koncertoval vo Vládnej budove klavirista Jan Heřman.

Dňa 2.12.1919 koncertovali v Bratislave altistka Mariči Peršlová a basista Josef Peršl.

Dňa 5.12.1919 koncertoval v Bratislave spevokol Kibalčic.

Dňa 6.12.1919 koncertoval v Župnom dome klavirista Wilhelm Backhaus.

Basista Fritz Krenn ukončil svoj ročný angažmán v Mestskom divadle.

Do Bratislavy sa prisťahoval muzikológ Dobroslav Orel.