1921

Dňa 4.1.1921 koncertovali vo Veľkej sále Reduty na Večeri Johanna Straussa sopranistka Klara Musil, klavirista Carl Lafite a herec Josef Bergauer.

Dňa 6.1.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Viedenská filharmónia. Dirigent: Franz Schalk.

Dňa 10.1.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty klaviristka Elly Ney.

Dňa 12.1.1921 vystúpili vo Veľkej sále Reduty tanečnice Elsa WiesenthalBertha WiesenthalMartha Wiesenthal. Klavírny sprievod: Otto Schulhoff.

Dňa 16.1.1921 vystúpil v Bratislave šansoniér Raoul Aslan. Klavírny sprievod: Hilde Loewe

Dňa 17.1.1921 hosťoval ako Bartolo v Barbierovi zo Sevilly basista Jaroslav Čihák.

Dňa 17.1.1921 koncertoval v Bratislave klavirista Walther Kerschbaumer.

Dňa 21.1.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty sopranistka Elise Elizza. Klavírny sprievod: Erich Meller.

Dňa 25.1.1921 koncertoval vo Veľkej sále Reduty tenorista Alfred Piccaver. Klavírny sprievod: Erich Meller.

Dňa 27.1.1921 vystúpil v Bratislave súbor Petz-Kainer Ballet. Umelecká vedúca: Ellen von Cleve-Petz.

Dňa 28.1.1921 vystúpil v Bratislave súbor Petz-Kainer Ballet. Umelecká vedúca: Ellen von Cleve-Petz.

Dňa 9.2.1921 koncertovalo vo Veľkej sále Reduty Waldbauer-Kerpelyho kvarteto.

Dňa 11.2.1921 vystúpili vo Veľkej sále Reduty tanečníci Georg KjakschtSofia Iljina a Martha Popper. Klavírny sprievod: Carlo Bressani.

Dňa 14.2.1921 koncertovali vo Veľkej sále Reduty tenorista Karl Aagard Østvig, sopranistka Maria Rajdl a klavirista Otto Schulhoff.

Dňa 16.2.1921 koncertoval v Bratislave huslista Siegmund Feuermann. Klavírny sprievod: Carl Frotzler.

Dňa 17.2.1921 hosťoval ako vojvoda z Mantovy v Rigolettovi tenorista Valentin Šindler.

Dňa 19.2.1921 koncertovali vo Veľkej sále Reduty sopranistka Lotte Lehmann, barytonista Franz Steiner a klavirista Paul Breisach.

Dňa 25.2.1921 koncertovali vo Veľkej sále Reduty violončelista Enrico Mainardi, klaviristka Erna Jonas a klavirista Joseph Groër.

Dňa 26.2.1921 hosťoval ako Ladislav Podhájský v Dvoch vdovách tenorista Valentin Šindler.

Dňa 6.3.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Viedenská filharmónia. Dirigent: Richard Strauss.

Dňa 7.3.1921 koncertovala vo Vládnej budove vôbec prvý raz Slovenská filharmónia. Dirigent: Miloš Ruppeldt.

Dňa 10.3.1921 hosťovala ako Čo-Čo-San v opere Madame Butterfly sopranistka Blažena Aschenbrennerová-Snopková.

Dňa 12.3.1921 koncertovali v Bratislave huslista Jaroslav Svoboda a speváčka M. Mačensková.

Dňa 15.3.1921 koncertovala v Bratislave sopranistka Valborg Werbeck-Svardström. Klavírny sprievod: Joseph Groer.

Dňa 20.3.1921 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Henri Marteau. Klavírny sprievod: Bernard Tabbernal.

Dňa 29.3.1921 koncertoval vo Veľkej sále Reduty basbarytonista Michael Bohnen. Klavírny sprievod: Ferdinand Foll.

V apríli 1921 hosťovali v Dvoch vdovách tenorista Miloslav Jeník (Ladislav Podhájský) a basista Emil Pollert (Mumlal).

Dňa 1.4.1921 koncertovali vo Veľkej sále Reduty tenorista Josip Rijavec a klavirista Ciril Ličar.

Dňa 2.4.1921 hosťoval ako Kardinál v Židovke basista Arnold Flögl.

Dňa 3.4.1921 koncertovali v Bratislave orchester SND (dirigent Milan Zuna), mužský zbor Akademického speváckeho združenia (zbormajster Dobroslav Orel). Sólo: B. Parzerová (soprán), Marie Hloušková (alt), Anna Kafendová (klavír), Frico Kafenda (soprán), Joseph Groer (klavír), Marie Netoušková-Nechlebová (recitácia). Koncert sa konal v prospech Československého Červeného kríža. 

Dňa 7.4.1921 koncertovala v Redute sopranistka Erzsi Sándor.

Dňa 11.4.1921 koncertoval v Bratislave huslista Willy Burmester. Klavírny sprievod: Emeric Kris.

Dňa 12.4.1921 hosťoval ako Cavaradossi v Tosce tenorista Josip Rijavec.

Dňa 14.4.1921 hosťoval ako Jíra v Braniboroch v Čechách tenorista Theodor Schütz.

Dňa 15.4.1921 hosťovali v Daliborovi sopranistka Kristína Morfová (Milada), tenorista Theodor Schütz (Dalibor) a basista Jaroslav Tyl (Beneš).

Dňa 17.4.1921 hosťovali v Predanej neveste sopranistka Kristína Morfová (Marienka) a basista Jiří Huml (Kecal).

Dňa 25.4.1921 hosťovali v Rigolettovi tenorista Leon Geitler (vojvoda z Mantovy) a barytonista Karel Komarov (Rigoletto).

Dňa 27.4.1921 koncertoval v divadle Urania huslista Bronislaw Huberman. Klavírny sprievod: Paul Frenkel.

Dňa 29.4.1921 koncertovali vo Vládnej budove skladateľ Ottorino Respighi, mezzosopranistka Elsa Respighi a huslista Stanislav Novák.

Dňa 4.5.1921 koncertovali v Bratislave klavirista Conrad Ansorge a huslista Jaroslav Kocian.

Dňa 5.5.1921 koncertovali v Bratislave mužský zbor Akademického speváckeho združenia, klaviristka Anna Kafendová a Bratislavské trio.

Dňa 7.5.1921 koncertovali v Bratislave huslista Jaroslav Svoboda, sopranistka Jarmila Kšírová, klaviristka K. Svobodová a speváčka Matějovská. 

Dňa 10.5.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Česká filharmónia. Dirigenti: Václav Talich.

Dňa 11.5.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Česká filharmónia. Dirigenti: Milan Zuna.

Dňa 21.5.1921 koncertoval vo Veľkej sále Reduty organista Ludwig Schmidthauer.

Dňa 31.5.1921 koncertoval v Redute tenorista Leo Slezak.

Orientálny trh. Dňa 5.8.1921 koncertovala popoludní v Au Café Šakova filharmónia. Dirigent: Vladislav Šak.

Orientálny trh. Dňa 5.8.1921 koncertovala večer vo Veľkej sále Reduty Šakova filharmónia. Dirigent: Vladislav Šak.

Orientálny trh. Dňa 6.8.1921 koncertovala predpoludním v dunajskom prístave Šakova filharmónia. Dirigent: Vladislav Šak.

Orientálny trh. Dňa 6.8.1921 koncertovala popoloudní a večer v Au Café Šakova filharmónia. Dirigent: Vladislav Šak.

Orientálny trh. Dňa 7.8.1921 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Šakova filharmónia. Dirigent: Oskar Nedbal.

Orientálny trh. Dňa 8.8.1921 koncertovala popoludní v Au Café Šakova filharmónia.

Orientálny trh. Dňa 8.8.1921 koncertovala večer vo Veľkej sále Reduty Šakova filharmónia. Dirigent: Oskar Nedbal.

Orientálny trh. Dňa 8.8.1921 vystúpil v HB SND Moskovský umelecký balet Froman-Békefi.

Orientálny trh. Dňa 9.8.1921 vystúpil v HB SND Moskovský umelecký balet Froman-Békefi.

Orientálny trh. Dňa 10.8.1921 vystúpil v HB SND Moskovský umelecký balet Froman-Békefi.

Orientálny trh. Dňa 11.8.1921 hosťovali v Majstroch spevákoch norimberských tenorista Richard Kubla (Veit Pogner), basista Friedrich Plaschke a basista Rudolf Bandler.

Orientálny trh. Dňa 25.8.1921 koncertovala v Bratislave speváčka Nastja Polak.

Dňa 6.9.1921 hosťoval ako Viliam v Mignon tenorista Valentin Šindler.

Dňa 10.9.1921 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 13.9.1921 hosťovali v Carmen mezzosopranistka Mary Cavanová-Mařáková (Carmen) a tenorista Otakar Mařák (Don José).

Dňa 15.9.1921 hosťovali v Tosce mezzosopranistka Mary Cavanová-Mařáková (Tosca) a tenorista Otakar Mařák (Cavaradossi).

Dňa 16.9.1921 hosťovali v Psohlavoch barytonista Štěpán Chodounský (Laminger) a tenorista Emil Olšovský (Kozina).

Dňa 18.9.1921 koncertovalo v Bratislave České kvarteto.

Dňa 8.10.1921 koncertovala v Bratislave huslistka Erna Rubinstein. Klavírny sprievod: Carl Frotzler.

Dňa 13.10.1921 koncertoval vo Vládnej budove huslista Jaroslav Kocian.

Dňa 21.10.1921 hosťoval ako Kováč v Lešetínskom kováčovi tenorista Emil Olšovský.

Dňa 4.11.1921 koncertoval v Bratislave huslista Fritz Kreisler.

Dňa 7.11.1921 vystúpila v Bratislave tanečnica Maryla Gremo.

Dňa 10.11.1921 hosťoval ako Pinkerton v Madame Butterfly tenorista Emil Olšovský.

Dňa 23.11.1921 koncertoval v Bratislave huslista Willy Burmester.

Dňa 24.11.1921 koncertoval v Bratislave Viedenský symfonický orchester. Dirigent: Franz Schalk. Sólo: Charles Cahier (alt), Karl Fischer-Niemann (tenor).

Dňa 5.12.1921 koncertoval v Bratislave spevák Julien Tiersot. Klavírny sprievod: M. Calma.

Dňa 7.12.1921 koncertovala vo Vládnej budove Prvá ruská umelecká družina. Umelecký vedúci: Stasik Janovskij.

Dňa 8.12.1921 koncertovali v Redute tenorista Alfred Piccaver, huslista Theodor Kauffmann a klavirista Pavel Rodl.

Dňa 8.12.1921 koncertovala vo Vládnej budove Prvá ruská umelecká družina. Umelecký vedúci: Stasik Janovskij.

Dňa 13.12.1921 koncertovalo vo Vládnej budove České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Jiří Herold (viola), Ladislav Zelenka (violončelo).

V Bratislave koncertoval klavirista Alfred Blumen.

V Bratislave hosťoval tenorista Richard Kubla.

V Bratislave vystúpili na šansónovom večeri skladateľ Béla Laszky Annemarie Hegner.

V Bratislave koncertovala sopranistka Vilma Medgyaszay.

V Bratislave hosťoval ako Přemysl v Libuši barytonista Václav Novák.

V Bratislave hosťovala ako Krasava v Libuši a Blaženka v Tajomstve mezzosopranistka Ludmila Prokopová.

V Bratislave hosťovala ako Róza v Tajomstve altistka Zdena Rostová.

V Bratislave hosťoval ako Klaina v Tajomstve barytonista Gustav Svojsík-Armin.

V Bratislave koncertoval spevák a herec Louis Treumann.