1922

Dňa 6.1.1922 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Viedenská filharmónia. Dirigent: Felix Weingartner.

Dňa 10.1.1922 koncertovali vo Veľkej sále Reduty klavirista Alfred Grünfeld, klarinetista Viktor Polatschek, hornista Karl Stiegler, fagotista Karl Strobl, huslista Franz Mairecker, violista Ernst Moravec a violončelista Friedrich Buxbaum.

Dňa 15.1.1922 koncertoval v Bratislave Orchester SND doplnený členmi Slovenskej filharmónie. Dirigent: Milan Zuna. Zaznela Má vlast B. Smetanu.

Dňa 18.1.1922 koncertoval vo Vládnej budove huslista Karel Hoffmann. Klavírny sprievod: Jan Heřman.

Dňa 20.1.1922 koncertoval vo Veľkej sále Reduty basista Michael Bohnen. Klavírny sprievod: F. Langer.

Dňa 23.1.1922 vystupoval vo Vládnej budove spevák a herec Karel Hašler.

Dňa 23.1.1922 koncertovala v Malej sále Reduty klaviristka Ľudmila Földessyová-Hermanová.

Dňa 24.1.1922 vystupoval vo Vládnej budove spevák a herec Karel Hašler.

Dňa 27.1.1922 hosťoval v Opere SND barytonista Karel Zavřel (Hoffmann v Hoffmannových rozprávkach).

Dňa 14.2.1922 koncertovalo v Bratislave Brnenské trio. Zloženie: František Kudláček (husle), Josef Karas (violončelo), Jaroslav Kvapil (klavír).

Dňa 3.3.1922 vystúpili v Bratislave spisovateľ Frigyes Karinthy, sopranistka Erzsi Sándor a klavirista G. Bahnert.

Dňa 6.3.1922 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Emil Telmányi s klavírnym sprievodom Josepha Groëra.

Dňa 16.3.1922 hosťovala ako Violetta v La Traviate sopranistka Marie Fialová.

Dňa 16.3.1922 koncertovala vo Veľkej sále Reduty sopranistka Gidia Buccarini.

Dňa 20.3.1922 koncertovalo v Bratislave Waldbauer-Kerpelyho kvarteto. Zloženie: Imre Waldbauer (1. husle), János Temesváry (2. husle), Egon Kornstein (viola), Jenő Kerpely (violončelo).

Dňa 21.3.1922 koncertovalo v Bratislave Bratislavské trio.

Dňa 4.4.1922 koncertoval vo veľkej sále Vládnej budovy súbor The English Singers v prospech hladujúcich v Rusku. 

Dňa 6.4.1922 vystúpili vo Veľkej sále Reduty sopranistka Selma Kurz, flautista Ary van Leeuwen a klavirista Julius Kris.

Dňa 25.4.1922 koncertovalo vo Vládnej budove Ševčík-Lhotského kvarteto. Zloženie: Bohuslav Lhotský (1. husle), Karel Procházka (2. husle), Karel Moravec (viola), Antonín Fingerland (violončelo).

Dňa 30.4.1922 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie pražských učiteľov. Zbormajster: Metod Doležil.

Dňa 11.5.1922 koncertoval v Bratislave klavirista Ernst von Dohnányi.

Dňa 13.5.1922 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 15.9.1922 koncertovalo vo Vládnej budove České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Jiří Herold (viola), Ladislav Zelenka (violončelo).

Dňa 20.9.1922 hosťoval v Opere SND tenorista Dmitrij Smirnov (Rudolf v Bohéme).

Dňa 24.9.1922 hosťoval v Opere SND tenorista Dmitrij Smirnov (Faust vo Faustovi a Margaréte).

Dňa 5.10.1922 hosťoval ako Princ v Rusalke tenorista Leon Geitler.

Dňa 5.10.1922 koncertovalo v Bratislave Rosého kvarteto. Zloženie: Arnold Rosé (1. husle), Paul Fischer (2. husle), Anton Ruzitska (viola), Friedrich Buxbaum (violončelo).

Dňa 7.10.1922 hosťoval ako Faust vo Faustovi a Margaréte tenorista Leon Geitler.

Dňa 11.10.1922 koncertoval v HB SND huslista Jaroslav Kocian. Klavírny sprievod: Vladimír Polívka.

Dňa 20.10.1922 koncertovalo v Bratislave Ševčík-Lhotského kvarteto. Zloženie: Bohuslav Lhotský (1. husle), Karel Procházka (2. husle), Karel Moravec (viola), Antonín Fingerland (violončelo).

Dňa 26.10.1922 koncertoval v Redute huslista Eugène Ysaye

Dňa 29.10.1922 hosťoval ako Scarpia v Tosce basista Zygmund Zaleski.

Dňa 31.10.1922 hosťoval ako Mefistofeles vo Faustovi a Margaréte basista Zygmund Zaleski.

V dňoch 8.11.-9.11.1922 koncertoval v Bratislave spevokol Bakulovi zpěváčci. Zbormajster: František Bakule.

Dňa 18.11.1922 hosťoval ako Kecal v Predanej neveste basista Arnold Flögl.

Dňa 19.11.1922 hosťovali v opere Židovka sopranistka Alba Sehnalová (Recha) a basista Arnold Flögl (Kardinál).

Dňa 20.11.1922 koncertovala v Zrkadlovej sieni klaviristka Ľudmila Földessyová-Hermanová.

Dňa 23.11.1922 hosťovala v Opere SND sopranistka Blažena Aschenbrennerová-Snopková (Nedda v Komediantoch). 

Dňa 10.12.1922 hosťovala v Opere SND sopranistka Erzsi Sándor (Violetta v La traviate).

Dňa 12.12.1922 hosťovala v Opere SND sopranistka Erzsi Sándor (Olympia, Giulietta a Antonia v Hoffmannových rozprávkach).

Svoj angažmán v Opere SND ukončila sopranistka Frída Frisková. Trval od roku 1921.

Svoj angažmán v Opere SND ukončila altistka Marie Hloušková. Trval od roku 1920.

Svoj angažmán v Opere SND ukončila sopranistka Hana Kramperová. Trval od roku 1920.

Svoj angažmán v Opere SND ukončila sopranistka Alba Sehnalová. Trval od roku 1920.

Ako sólistka Opery SND bola angažovaná sopranistka Marie Jensenová. V Bratislave pôsobila do roku 1925.

Ako sólistka Opery SND bola angažovaná altistka Marta Krásová. V Bratislave pôsobila do roku 1928.

Ako sólistka Opery SND bola angažovaná sopranistka Hana Pírková. V Bratislave pôsobila do roku 1923.