1923

Dňa 15.1.1923 vystúpil v Bratislave kabaret Modrý vták.

Dňa 16.1.1923 vystúpil v Bratislave kabaret Modrý vták.

Dňa 17.1.1923 vystúpil v Bratislave kabaret Modrý vták.

Dňa 21.1.1923 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Milan Zuna.

Dňa 21.1.1923 hosťoval ako Hermann v Tannhäuserovi basista Rudolf Kaulfus.

Dňa 6.2.1923 hosťoval ako Tannhäuser v rovnomennej opere tenorista Pavel Jeral.

Dňa 7.2.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty tenorista Richard Kubla. Klavírny sprievod: Vlasta Straková.

Dňa 8.2.1923 koncertovalo vo Vládnej budove Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 10.2.1923 hosťovala ako Violetta v La Traviate sopranistka Frída Frisková.

Dňa 12.2.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Komorný orchester Viedenskej filharmónie. Dirigent: Rudolf Nilius. Sólo: Grete Löw-Smetana (husle).

Dňa 13.2.1923 hosťoval ako Hoffmann v Hoffmannových rozprávkach barytonista Karel Zavřel.

Dňa 20.2.1923 koncertovalo vo Veľkej sále Reduty Československé združenie pre komornú hudbu. Zloženie: Augustin Pfeifer (flauta), František Koukal (hoboj), Karel Vaclík (anglický roh), Bohumil Bureš (klarinet), Karel Blažek (fagot), Emanuel Kaucký (lesný roh), Herbert Berger (husle), Václav Kamilov-Kolenatý (viola), A.V. Černý (violončelo), D. Růžička (kontrabas). 

Dňa 22.2.1923 hosťovala ako Milada v Daliborovi sopranistka Ema Destinnová.

Dňa 23.2.1923 hosťovala ako Čo-Čo-San v Madame Butterfly sopranistka Ema Destinnová.

Dňa 28.2.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Jan Kubelík. Klavírny sprievod: Zdeněk David.

Dňa 28.2.1923 navštívili Bratislavu muzikológovia Vladimír Helfert a Zdeněk Nejedlý.

Dňa 6.3.1923 hosťoval ako Přemysl v Hubičke barytonista Jan Konstantin.

Dňa 8.3.1923 hosťoval ako Rigoletto v rovnomennej opere barytonista Jan Konstantin.

Dňa 10.3.1923 hosťoval ako Rigoletto v rovnomennej opere barytonista Jan Konstantin.

Dňa 17.3.1923 usporiadala v Zrkadlovej sieni Robotnícka akadémia pre Slovensko slávnostný večer. Vystúpili sopranistka Vlasta Loukotková-Hurtová, herci Jaroslav Hurt M. Bechyňová. Klavírny sprievod: Pavla Kubálková.

Dňa 23.3.1923 sa skladateľ Leoš Janáček zúčastnil v HB SND generálnej skúšky svojej opery Káťa Kabanová.

Dňa 24.3.1923 sa v HB SND konala premiéra opery Káťa Kabanová. Skladateľ Leoš Janáček bol osobne prítomný.

Dňa 28.3.1923 hosťovala ako Káťa Kabanová v rovnomennej opere sopranistka Alba Sehnalová.

Dňa 10.4.1923 koncertoval vo Vládnej budove huslista František Šmit.

Dňa 11.4.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Váša Příhoda.

Dňa 12.4.1923 koncertoval vo Vládnej budove huslista Josef Holub.

Dňa 12.4.1923 koncertoval v Župnom dome huslista Emil Telmányi.

Dňa 17.4.1923 koncertovali vo Vládnej budove sopranistka Olga Urban-Volkovicka a barytonista Lev Kňazič. Klavírny sprievod: Olga Michajlova.

Dňa 7.5.1923 koncertovalo vo Vládnej budove České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Jiří Herold (viola), Ladislav Zelenka (violončelo).

Dňa 18.5.1923 koncertovala v Bratislave Prvá ruská umelecká družina. Umelecký vedúci: Stasik Janovskij.

Dňa 19.5.1923 koncertovala v Bratislave Prvá ruská umelecká družina. Umelecký vedúci: Stasik Janovskij.

Dňa 24.5.1923 koncertoval v Bratislave barytonista Richard Graeven v prospech československej menšiny vo Viedni. Klavírny sprievod: R. Schwarz.

Dňa 6.6.1923 koncertoval vo Vládnej budove tenorista Siegmund Grünfeld. Klavírny sprievod: Štefan Németh-Šamorínsky.

Dňa 29.8.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Všeštudentský spevácky zbor z Prahy. Zbormajster: Alexander Archangeľskij.

Dňa 31.8.1923 hosťovala ako Vendulka v Hubičke sopranistka Heřma Žárská.

Dňa 2.9.1923 hosťoval ako Kecal v Predanej neveste basista Jiří Huml.

Dňa 4.9.1923 hosťoval ako Escamillo v Carmen barytonista Václav Novák.

Dňa 5.9.1923 koncertovalo vo Vládnej budove Ondříčkovo kvarteto. Zloženie: Jaroslav Pekelský (1. husle), Kamil Vyskočil (2. husle), Vincenc Zahradník (viola), Bedřich Jaroš (violončelo).

Dňa 6.9.1923 koncertovalo vo Vládnej budove Ondříčkovo kvarteto. Zloženie: Jaroslav Pekelský (1. husle), Kamil Vyskočil (2. husle), Vincenc Zahradník (viola), Bedřich Jaroš (violončelo). Zazneli diela L. van Beethovena, B. Smetanu a J. Suka.

Dňa 14.9.1923 hosťoval ako Eugen Onegin v rovnomennej opere barytonista Václav Novák.

Dňa 16.9.1923 hosťoval ako Escamillo v Carmen barytonista Václav Novák.

Dňa 17.9.1923 hosťovala ako Carmen v rovnomennej opere altistka Olga Temníková-Vojciechovská.

Dňa 22.9.1923 koncertoval v HB SND spevokol Donskí kozáci. Zbormajster: Sergej Jarov.

Dňa 23.9.1923 hosťoval ako Eugen Onegin v rovnomennej opere barytonista Václav Novák.

Dňa 26.9.1923 hosťoval ako Eugen Onegin v rovnomennej opere barytonista Václav Novák.

Dňa 28.9.1923 hosťoval ako Přemysl v Libuši barytonista Václav Novák.

Dňa 29.9.1923 hosťoval ako Přemysl v Libuši barytonista Václav Novák.

Dňa 3.10.1923 koncertoval vo Vládnej budove basista Zachariáš d'Arin.

Dňa 4.10.1923 hosťoval ako Tonio v Komediantoch barytonista Václav Novák.

Dňa 5.10.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Berlínsky dómsky zbor. Zbormajster: Hugo Rüdel. Sólo: Wilhelm Kempff (klavír), Pauline Dobert (alt).

Dňa 6.10.1923 hosťoval ako Kardinál v Židovke basista Zachariáš d'Arin.

Dňa 8.10.1923 koncertoval v Malej sále Reduty klavirista Charles Förster.

Dňa 10.10.1923 koncertovali vo Františkánskom kostole organista Štefan Németh-Šamorínsky a barytonista Elemér John.

Dňa 12.10.1923 hosťovali v Rigolettovi sopranistka Levíčková (Gilda) a barytonista Václav Novák (Rigoletto).

Dňa 14.10.1923 hosťovala ako Gilda v Rigolettovi sopranistka Lída Mašková.

Dňa 14.10.1923 koncertoval v HB SND klavirista Emil von Sauer.

Dňa 16.10.1923 koncertoval v Dóme sv. Martina spevokol Cappella Musicale Pontificia Sistina (Sixtínsky zbor). Zbormajster: Raffaele Casimiri.  

Dňa 16.10.1923 hosťovali v opere Tosca sopranistka Lída Mašková (Tosca) a barytonista Václav Novák (Scarpia).

Dňa 18.10.1923 vystúpili v Malej sále Reduty basista Zachariáš d'Arin a recitátor Artur Feher

Dňa 18.10.1923 hosťoval ako Eugen Onegin barytonista Václav Novák.

Dňa 20.10.1923 koncertovala v Malej sále Reduty šansonierka Stefi Sandor.

Dňa 21.10.1923 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Zazneli diela Z. Fibicha, A. Dvořáka, R. Wagnera a L. van Beethovena.

Dňa 21.10.1923 koncertovala v Malej sále Reduty šansonierka Stefi Sandor.

Dňa 23.10.1923 hosťoval ako Kecal v Predanej neveste basista Jiří Huml.

Dňa 25.10.1923 hosťovala ako Micaela v Carmen sopranistka Mary Lewis.

Dňa 27.10.1923 koncertovala v Bratislave pri príležitosti osláv 5. výročia vzniku ČSR sopranistka Hana Pírková. Klavírny sprievod: Anna Kafendová.

?Dňa 29.10.1923 vystupovali vo Veľkej sále Reduty tanečnica Bac Ishii Konami Ishii.

Dňa 31.10.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Váša Příhoda. Klavírny sprievod: František Veselský.

Dňa 3.11.1923 koncertoval v Bratislave klavirista Julius Isserlis.

Dňa 4.11.1923 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Zazneli diela L. van Beethovena a A. Dvořáka.

Dňa 4.11.1923 koncertovala v Uranii sopranistka Ella Gutteck-Greifswald. Klavírny sprievod: Joseph Groer.

Dňa 5.11.1923 koncertovala vo Veľkej sále Reduty sopranistka Kristína Morfová. Klavírny sprievod: Ludmila Prokopová.

Dňa 6.11.1923 koncertoval v Malej sále Reduty barytonista Jakob Lehrmann.

Dňa 7.11.1923 hosťovali v Židovke tenorista Theodor Schütz (Eleazar) a basista Nikola Zec (Kardinál). 

Dňa 9.11.1923 hosťovali v Aide tenorista Theodor Schütz (Radames) a barytonista Václav Novák (Amonasro).

Dňa 10.11.1923 koncertoval vo Vládnej budove Spevácky zbor viedenských učiteľov. Zbormajster: Hans Wagner.

Dňa 11.11.1923 koncertoval v Kostole sv. Ladislava Cirkevný zbor sv. Ladislava. Zbormajster: Hans Breiter-Szelessy. Sólo: p. Bukway-Bauer (soprán), Mariana Peršlová (alt), Josef Peršl (bas), Bleban (husle), Gedenk (harfa), Tranta (violončelo), Szendrey (organ)

Dňa 13.11.1923 koncertoval vo Vládnej budove spevokol Stankovič z Belehradu. Zbormajster: Stanislav Binički

Dňa 14.11.1923 koncertovala v Malej sále Reduty klaviristka Edda Kajetan.

Dňa 17.11.1923 hosťoval ako Amonasro v Aide barytonista Václav Novák.

Dňa 17.11.1923 koncertoval v Malej sále Reduty barytonista Jakob Lehrmann. Klavírny sprievod: Hans Breiter-Szelessy.

Dňa 18.11.1923 koncertovali vo Veľkej sále Reduty Cirkevný hudobný spolok, Bratislavský symfonický orchester a Pressburger Liedertafel. Dirigent: Alexander Albrecht. Sólo: Sia Vojnikova (soprán), Lotte Stern (alt), William Wernigk (tenor), Elemér John (barytón).

Dňa 19.11.1923 koncertovali vo Veľkej sále Reduty klavirista Alexander von Zemlinsky a huslista Henri Marteau.

Dňa 21.11.1923 pohostinsky režíroval operu Rusalka divadelný režisér Jaroslav Kvapil.

Dňa 22.11.1923 koncertoval vo Veľkej sieni Reduty Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Zazneli Slovanské tance A. Dvořáka.

Dňa 24.11.1923 hosťoval v HB SND Operetný súbor Národného divadla v Olomouci.

Dňa 25.11.1923 koncertovali vo Veľkej sále Reduty Cirkevný hudobný spolok, Bratislavský symfonický orchester a Pressburger Liedertafel. Dirigent: Alexander Albrecht. Sólo: Sia Vojnikova (soprán), Lotte Stern (alt), William Wernigk (tenor), Elemér John (barytón).

Dňa 25.11.1923 hosťoval v HB SND Operetný súbor Národného divadla v Olomouci.

Dňa 1.12.1923 koncertovala vo Veľkej sále Reduty sopranistka Ema Destinnová. Klavírny sprievod: Zdeněk David.

Dňa 2.12.1923 koncertoval v Uranii Spolok typografov. Sólo: Sedláček (husle). Klavírny sprievod: Štefan Németh-Šamorínsky.

Dňa 3.12.1923 koncertoval vo Františkánskom kostole organista Ludwig Schmidthauer.

Dňa 5.12.1923 vystúpil v Malej sále Reduty na chanukovom koncerte barytonista Jakob Lehrmann.

Dňa 7.12.1923 koncertoval v HB SND huslista Jenő Hubay. Klavírny sprievod: Ilona Štěpánová-Kurzová.

Dňa 9.12.1923 hosťovala ako Vendulka v Hubičke sopranistka Naďa Kejrová.

Dňa 10.12.1923 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Fritz Kreisler. Klavírny sprievod: Otto Schulhoff.

Dňa 11.12.1923 koncertovala vo Vládnej budove Slovenská filharmónia. Dirigent: Oskar Nedbal. Zazneli diela B. Smetanu (Valdštýnov tábor) a A. Dvořáka (Z nového sveta, Polednice, Vodník).

Dňa 13.12.1923 hosťovali v Aide altistka Olga Temníková-Vojciechovská (Amneris) a barytonista Václav Novák (Amonasro).

Dňa 13.12.1923 vystúpila vo Veľkej sále Reduty speváčka a herečka Yvonne Guilbert.

Dňa 14.12.1923 hosťovala ako Vendulka v Hubičke sopranistka Naďa Kejrová.

Dňa 16.12.1923 hosťovala ako Nedda v Komediantoch sopranistka Heřma Žárská.

?Dňa 17.12.1923 koncertovali vo Veľkej sále Reduty violončelista Paul Grümmer, sopranistka Rose Fuchs-Fayer a klavirista Wilhelm Grosz.

Dňa 21.12.1923 koncertoval v kaviarni Štefánia spevák a skladateľ Laci Ányos.

Dňa 22.12.1923 koncertoval v kaviarni Štefánia spevák a skladateľ Laci Ányos.

Dňa 23.12.1923 koncertoval v kaviarni Štefánia spevák a skladateľ Laci Ányos.

Dňa 25.12.1923 hosťovala ako Carmen v rovnomennej opere altistka Olga Temníková-Vojciechovská.

Dňa 30.12.1923 koncertoval v Zrkadlovej sieni barytonista Jakob Lehrmann.

V Bratislave koncertoval spevokol Donskí kozáci.

V Bratislave koncertovala huslistka Ervína Brokešová.

V Bratislave koncertoval skladateľ a herec Shloyme Prizament.

V Bratislave koncertoval organista Franz Schmidthauer.