1925

Dňa 19.1.1925 koncertovalo vo Vládnej budove České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Jiří Herold (viola), Ladislav Zelenka (violončelo).

Dňa 1.2.1925 koncertoval v HB SND Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 9.2.1925 hosťovala ako Ľudmila v Predanej neveste mezzosopranistka Rosette Anday.

Dňa 20.2.1925 dirigoval v HB SND opery Sedliacka česť a Komedianti skladateľ Pietro Mascagni. Ako Alfio a Tonio hosťoval barytonista Demetru Basiliu.

Dňa 25.2.1925 hosťoval ako Rigoletto v rovnomennej opere barytonista Demetru Basiliu.

Dňa 1.3.1925 koncertoval na Devíne huslista Hanuš Svoboda.

Dňa 2.3.1925 koncertoval v HB SND orchester SND v prospech Československého Červeného kríža. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Julia Nessy (soprán).

Dňa 7.3.1925 koncertovalo vo Veľkej sále YMCA Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach. Koncertu sa zúčastnil aj skladateľ Leoš Janáček.

Dňa 8.3.1925 koncertovalo vo Veľkej sále Reduty Spevácke združenie moravských učiteľov na oslavu 70. narodenín skladateľa Leoša Janáčka. Zbormajster: Ferdinand Vach. Koncertu sa zúčastnil aj skladateľ Leoš Janáček.

Dňa 11.3.1925 koncertoval vo Vládnej budove huslista Karel Hoffmann.

Dňa 12.3.1925 hosťoval ako Rigoletto v rovnomennej opere barytonista Demetru Basiliu.

Dňa 21.3.1925 hosťoval ako Figaro v Barbierovi zo Sevilly barytonista Demetru Basiliu.

Dňa 21.3.1925 koncertoval vo Vládnej budove violončelista František Berka. Klavírny sprievod: František Veselský.

Dňa 24.3.1925 koncertovalo vo Vládnej budove Bratislavské trio.

Dňa 26.3.1925 koncertovalo vo Vládnej budove Aktardžievovo kvarteto.

Dňa 27.3.1925 hosťoval ako Scarpia v Tosce barytonista Demetru Basiliu.

Dňa 30.3.1925 dirigoval v HB SND operu Aida skladateľ Pietro Mascagni.

Dňa 1.4.1925 koncertovali v Bratislave barytonista Demetru Basiliu a huslista Norbert Kubát ml. v prospech Spolku pre stavbu nemocníc na Slovensku.

Dňa 6.4.1925 koncertovala v Bratislave klaviristka Baba Aranyi.

Dňa 15.4.1925 koncertovalo vo Vládnej budove Ondříčkovo kvarteto. Zloženie: Jaroslav Pekelský (1. husle), Kamil Vyskočil (2. husle), Vincenc Zahradník (viola), Bedřich Jaroš (violončelo).

Dňa 18.4.1925 koncertovali vo Vládnej budove sopranistka Kristína Morfová, klaviristka Ludmila Prokopová a huslista Jaroslav Štěpánek v prospech podporných fondov Spolku železničných úradníkov.

Dňa 2.5.1925 koncertovala v Bratislave Česká filharmónia. Dirigent: Václav Talich.

Dňa 3.5.1925 koncertovala v Bratislave Česká filharmónia. Dirigent: Václav Talich.

Dňa 12.5.1925 koncertovala v Bratislave speváčka Nadežda Plevická.

Dňa 13.5.1925 koncertovalo vo Vládnej budove České kvarteto. Zloženie: Karel Hoffmann (1. husle), Josef Suk st. (2. husle), Jiří Herold (viola), Ladislav Zelenka (violončelo).

Dňa 27.5.1925 hosťovala ako Carmen v rovnomennej opere mezzosopranistka Rosette Anday.

Dňa 31.5.1925 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Orchester Národnej akadémie sv. Cecílie. Dirigent: Bernardino Molinari.

Dňa 1.6.1925 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Orchester Národnej akadémie sv. Cecílie. Dirigent: Bernardino Molinari.

Dňa 30.6.1925 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Pepa Bartoň. Klavírny sprievod: E. Hrušková.

Dňa 25.9.1925 koncertovala v HB SND Budapeštianska filharmónia. Dirigent: Vilmos Komor. Sólo: Béla Bartók (klavír).

Dňa 2.10.1925 koncertovali vo Vládnej budove huslista Pepa Bartoň a harfistka Olga Proftová.

Dňa 8.10.1925 hosťovala ako Carmen v rovnomennej opere mezzosopranistka Rosette Anday.

Dňa 17.10.1925 vystúpilo v Bratislave Osvobozené divadlo. Súčasťou programu bola tiež hudobná produkcia z diel J. Brahmsa, F. Chopina a I. Paderewského.

Dňa 26.10.1925 koncertovali v Bratislave České kvarteto a klaviristka Ľudmila Földessyová-Hermanová.

Dňa 4.11.1925 koncertovali vo Vládnej budove huslistka Albertina Ferrari a tenorista Miklós Szedö. Klavírny sprievod: György Kósa

Dňa 5.11.1925 koncertovalo v Bratislave Bratislavské trio.

Dňa 19.11.1925 koncertovala v Malej sále Reduty klaviristka Lucie Caffaret.

Dňa 26.11.1925 koncertovalo v Bratislave Aktardžievovo kvarteto.

Dňa 3.12.1925 koncertoval v Bratislave barytonista Mattia Battistini.

Dňa 8.12.1925 koncertoval vo Veľkom evanjelickom kostole organista Alfred Sittard.

Dňa 9.12.1925 koncertovala v Redute klaviristka Lucie Caffaret.

Dňa 17.12.1925 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Váša Příhoda.

Dňa 30.12.1925 hosťovali v opere Trubadúr sopranistka Marie Žaludová (Leonora) a tenorista Zdeněk Knittl (Manrico).