1926

Dňa 1.1.1926 hosťovali v opere Predaná nevesta sopranistka Marie Žaludová (Marienka) a tenorista Zdeněk Knittl (Jeník).

Dňa 3.1.1926 hosťovali v opere Aida sopranistka Marie Žaludová (Aida) a tenorista Zdeněk Knittl (Radames).

Dňa 21.1.1926 koncertoval vo Veľkej sále Reduty barytonista Zdeněk Otava v prospech nového akademického domova. Klavírny sprievod: Josef Vincourek.

Dňa 24.1.1926 hosťovala ako Rosina v Barbierovi zo Sevilly sopranistka Alexandrovna Lebedeva.

Dňa 24.1.1926 hosťovala ako Aida v rovnomennej opere sopranistka Mária Németh.

Dňa 31.1.1926 hosťovala ako Tatiana v Eugenovi Oneginovi sopranistka Alexandra Čvanova.

Dňa 4.2.1926 sa uskutočnila v HB SND premiéra opery Casanova, ktorej sa zúčastnil aj jej autor skladateľ Ludomir Rózycki.

Dňa 9.2.1926 koncertovali v HB SND Slovenská filharmónia (dirigent Oskar Nedbal) a spevokol Zora (zbormajster Jan Šoupal) pri príležitosti osláv 50. narodenín E. Maršíka. Sólo: Marta Krásová (alt), Bronislav Chorovič (tenor), Roman Hübner (tenor). Klavírny sprievod: Vilmos Antalffy. O živote a tvorbe oslávenca prednášal dr. Alois Kolísek.

Dňa 11.2.1926 koncertovala v Bratislave klaviristka Libuše Svobodová-Adamcová.

Dňa 12.2.1926 koncertovalo v Bratislave Bratislavské trio.

Dňa 14.2.1926 hosťoval ako Faust vo Faustovi a Margaréte tenorista Siegmund Grünfeld.

Dňa 24.2.1926 sa uskutočnil žiacky koncert sólistov Hudobnej školy v Bratislave, na ktorom o.i. vystúpili klavirista Eugen Suchoň a huslista Viliam Šimek.

Dňa 2.3.1926 koncertoval vo Veľkej sále YMCA Orchester SND. Dirigent: Oskar Nedbal. Zaznela Má vlast od B. Smetanu.

Dňa 3.3.1926 hosťovala ako Milada v Daliborovi sopranistka Heřma Žárská.

Dňa 3.3.1926 koncertoval vo Vládnej budove klavirista Jan Heřman.

Dňa 8.3.1926 sa vo Veľkej sále Reduty uskutočnil piesňový večer Masarykovej ligy, na ktorom koncertovala altistka Marie Hloušková. Klavírny sprievod: Ludvík Kundera.

Dňa 13.3.1926 hosťovala ako Carmen v rovnomennej opere mezzosopranistka Rosa Attler.

Dňa 23.3.1926 koncertovali vo Vládnej budove klaviristi Edda Kajetan Franz Konsch v prospech Försterovho pomníka.

Dňa 24.3.1926 koncertovalo v Bratislave Aktardžievovo kvarteto.

Dňa 26.3.1926 hosťovala ako Santuza v Sedliackej cti sopranistka Marie Minářová.

Dňa 11.4.1926 hosťovali v opere Hoffmannove rozprávky sopranistka Míla Kočová (Olympia a Antónia) a basista Arnold Flögl (Coppelius, Dapertutto a Dr. Mirakel).

Dňa 12.4.1926 koncertovali vo Vládnej budove klaviristka Ľudmila Földessyová-Hermanová a violončelista Antonín Fingerland.

Dňa 13.4.1926 koncertoval vo Vládnej budove jednoruký klavirista Raymond Holánek.

Dňa 15.4.1926 hosťoval ako Eleazár v Židovke tenorista Leo Slezak.

Dňa 15.4.1926 koncertovali vo Vládnej budove tenorista Stanislav Tauber a violončelista Julius Junek. Klavírny sprievod: Oldřich Kredba.

Dňa 18.4.1926 hosťovali v opere Hoffmannove rozprávky sopranistka Míla Kočová (Olympia a Antónia) a basista Arnold Flögl (Coppelius, Dapertutto a Dr. Mirakel).

Dňa 19.4.1926 koncertoval vo Veľkej sále Reduty klavirista Ernst von Dohnányi.

Dňa 20.4.1926 koncertovali v Bratislave huslista Norbert Kubát ml. a klaviristka Anna Kafendová.

Dňa 23.4.1926 koncertoval vo Vládnej budove klavirista Henry Cowell.

Dňa 28.4.1926 mala v HB SND premiéru prvá slovenská opera Kováč Wieland. Predvedenia bol účastný aj autor skladateľ Ján Levoslav Bella.

Dňa 30.4.1926 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Jan Kubelík.

Dňa 1.5.1926 koncertoval vo Veľkej sále YMCA Spevácky zbor moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 2.5.1926 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Spevácky zbor moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 11.5.1926 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Česká filharmónia. Dirigent: Václav Talich.

Dňa 22.6.1926 koncertovali vo Veľkej sále Reduty tenorista Janko Blaho a barytonista Umberto Urbano v prospech detí bratislavských nezamestnaných.

Dňa 13.6.1926 koncertoval v záhrade zemského vojenského veliteľstva Orchester posádkovej hudby. Dirigent: Rudolf Obruča.

Dňa 21.6.1926 sa uskutočnil koncert žiakov Hudobnej školy v Bratislave, medzi ktorými vystúpil aj huslista Viliam Šimek.

Dňa 2.7.1926 koncertoval v Bratislave huslista Norbert Kubát ml. Klavírny sprievod: Z. Hoblík.

Dňa 10.7.1926 koncertoval vo Vládnej budove spevokol Muzičkog družstvo. Dirigent: Svetolik Paščan-Kojanov.

Dňa 22.9.1926 sa v HB SND uskutočnila premiéra opery Debora, ktorej sa zúčastnil aj jej autor Josef Bohuslav Foerster.

Dňa 26.9.1926 hosťoval ako Mefistofeles vo Faustovi a Margaréte basista Pavel Ludikar.

Dňa 29.9.1926 hosťoval ako Kecal v Predanej nevete basista Pavel Ludikar.

Dňa 3.10.1926 koncertoval vo Veľkom evanjelickom kostole organista Hermann Keller.

Dňa 10.10.1926 hosťovali v operete Poľská krv sopranistka Věra Skalská (Helena) a tenorista Boža Vronský (Bolo Baranski).

Dňa 14.10.1926 koncertovali vo Veľkej sále Reduty sopranistka E. Voroncova a basista Kapiton Zaporožec. Klavírny sprievod: A. Podaševskij.

Dňa 17.10.1926 hosťovali v opere Rigoletto sopranistka Sia Vojnikova (Gilda) a basista Zygmund Zaleski (Rigoletto).

Dňa 19.10.1926 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 21.10.1926 koncertovali vo Vládnej budove huslista Pepa Bartoň a harfistka Olga Proftová.

Dňa 22.10.1926 hosťoval ako Scarpia v Tosce basista Zygmund Zaleski.

Dňa 31.10.1926 hosťovala ako Čo-Čo-San v Madame Butterfly sopranistka Taeko Kiwa.

Dňa 2.11.1926 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 7.11.1926 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Viedenská filharmónia. Dirigent: Felix Weingartner

Dňa 12.11.1926 koncertovali vo Vládnej budove sopranistka Mary Cavanová-Mařáková a tenorista Otakar Mařák.

Dňa 14.11.1926 hosťovali v opere Aida sopranistka Hana Pírková (Aida) a barytonista Nikolaj Melnikov (Amonasro).

Dňa 14.11.1926 vystúpila vo Veľkej sále Reduty tanečnica Dina Kaczer.

Dňa 16.11.1926 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 17.11.1926 koncertovalo vo Vládnej budove Bratislavské trio. Zloženie: Frico Kafenda (klavír), Gustáv Náhlovský (husle), Tomáš Svoboda (violončelo). Zazneli diela C. Saint-Saensa, J. Brahmsa a S. Tanejeva.

Dňa 20.11.1926 koncertoval vo Vládnej budove Vachov zbor moravských učiteliek. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 21.11.1926 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Mužský zbor Toldyho kruhu. Dirigent: Štefan Németh-Šamorínsky. Sólo: Béla Bartók (klavír).

Dňa 21.11.1926 koncertoval vo Vládnej budove Vachov zbor moravských učiteliek. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 23.11.1926 koncertoval v HB SND divadelný orchester. Dirigent: Jenő Hubay. Sólo: Albertina Ferrari (husle), Ferenc Székelyhidy (tenor).

Dňa 28.11.1926 hosťoval ako Kecal v Predanej neveste basista Karel Norbert-Novotný.

Dňa 30.11.1926 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Norbert Kubát ml. (husle).

Dňa 1.12.1926 hosťovala ako Milada v Daliborovi sopranistka M. Hrabětová.

Dňa 1.12.1926 koncertovalo vo Vládnej budove Sedlák-Winklerovo kvarteto. Klavírny sprievod: Friedrich Wührer.

Dňa 3.12.1926 hosťovali v opere Tosca sopranistka Ganna Walska (Tosca) a barytonista Nikolaj Melnikov (Scarpia).

Dňa 5.12.1926 hosťovala ako Denisa v Mamselle Nitouche sopranistka Věra Skalská.

Dňa 8.12.1926 hosťoval ako Assad v Kráľovnej zo Sáby tenorista Leo Slezak.

Dňa 9.12.1926 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Váša Příhoda.

Dňa 10.12.1926 koncertoval vo Vládnej budove huslista Juraj Kazamek. Klavírny sprievod: Gustáv Koričánsky.

Dňa 14.12.1926 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 16.12.1926 koncertovalo v Bratislave České kvarteto.

Dňa 18.12.1926 hosťovala ako Leonora v Trubadúrovi sopranistka Máša Kolárová.

V Bratislave hosťovala Kyjevská opera s operou Záporožec za Dunajom.

V Bratislave koncertoval huslista Marc Pincherle.

V Bratislave hosťoval tenorista Jan Berlík.