1927

Dňa 2.1.1927 koncertovala v Bratislave speváčka Duci Császár.

Dňa 2.1.1927 koncertoval v Bratislave Spevácky zbor Typografia. Zbormajster: Vojtěch Bořivoj Aim.

Dňa 6.1.1927 hosťoval ako Rigoletto v rovnomennej opere barytonista Georgij Baklanov.

Dňa 8.1.1927 hosťoval ako Mefistofeles vo Faustovi a Margaréte barytonista Georgij Baklanov.

Dňa 11.1.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Marie Netoušková-Nechlebová (recitácia).

Dňa 21.1.1927 koncertovalo v Bratislave České trio. Zloženie: Jan Heřman (klavír), Karel Hoffmann (husle), Ladislav Zelenka (violončelo).

Dňa 27.1.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Baba Aranyi (klavír).

Dňa 4.2.1927 hosťoval ako Kecal v Predanej neveste basista Karel Norbert-Novotný.

Dňa 4.2.1927 koncertovali v Bratislave klaviristka Ľudmila Földessyová-Hermanová a sopranistka Helena Bartošová.

Dňa 8.2.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Viliam Rajtr (husle).

Dňa 17.2.1927 koncertovalo v Bratislave Ondříčkovo kvarteto. Zloženie: Jaroslav Pekelský (1. husle), Kamil Vyskočil (2. husle), Vincenc Zahradník (viola), Bedřich Jaroš (violončelo).

Dňa 22.2.1927 koncertoval v Bratislave Orchester SND. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Ľudmila Földessyová-Hermanová (klavír).

Dňa 2.3.1927 prednášal v Zrkadlovej sieni skladateľ Richard Stöhr na tému Stavebné kamene sonátovej formy. Spoluúčinkovali klaviristi Edda Kajetan a Franz Konsch.

Dňa 5.3.1927 hosťovala ako Aida v rovnomennej opere sopranistka Mária Németh.

Dňa 5.3.1927 koncertoval v kine Atlon spevokol Donskí kozáci. Zbormajster: Sergej Jarov.

Dňa 7.3.1927 sa uskutočnil v HB SND koncert pri príležitosti narodenín T.G. Masaryka. Vystúpili Bratislavský symfonický orchester, Akademické spevácke združenie, spevokol Zora, Evanjelický cirkevný zbor, spevokol Liedertafel a Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Marie Šponarová (soprán), Marta Krásová (alt), Bronislav Chorovič (tenor), A. Urban (bas). Prednáška: dr. Alojz Kolísek.

Dňa 8.3.1927 sa uskutočnil v HB SND koncert pri príležitosti 100. výročia úmrtia L. van Beethovena. Vystúpili Bratislavský symfonický orchester, Akademické spevácke združenie, spevokol Zora, Evanjelický cirkevný zbor, spevokol Liedertafel a Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Alexander Albrecht. Sólo: Marie Šponarová (soprán), Marta Krásová (alt), Bronislav Chorovič (tenor), A. Urban (bas).

Dňa 12.3.1927 koncertovalo vo Vládnej budove Bittnerovo kvarteto. Zloženie: Franz Bittner (1. tenor), Franz Geisler (2. tenor), Eduard Kausel (1. bas), Jakob Schuster (2. bas). Klavírny sprievod: Robert Pucher.

Dňa 14.3.1927 prednášal v Zrkadlovej sieni skladateľ Alexander Albrecht na tému Klasická sonáta. Spoluúčinkovali klaviristka Pauly Aktardžijev a huslista Juraj Aktardžijev.

Dňa 15.3.1927 koncertovala vo Vládnej budove violončelistka Mildred Wellerson. Klavírny sprievod: Carl Frotzler.

Dňa 16.3.1927 koncertovalo vo Vládnej budove Waldbauer-Kerpelyho kvarteto. Zloženie: Imre Waldbauer (1. husle), Eugen Kessler (2. husle), Egon Kornstein (viola), Jenő Kerpely (violončelo).

Dňa 17.3.1927 koncertovala vo Veľkej sále Reduty klaviristka Baba Aranyi.

Dňa 19.3.1927 prednášal v Zrkadlovej sieni muzikológ Dobroslav Orel na tému Československá hudba 19. storočia.

Dňa 20.3.1927 vystúpila v HB SND tanečnica Dina Kaczer.

Dňa 26.3.1927 koncertoval vo Vládnej budove spevokol Smetana. Zbormajster: Bohdan Gselhofer.

Dňa 26.3.1927 sa v Zrkadlovej sieni uskutočnil Beethovenov večer. Účinkovali sopranistka Irma Weile, barytonista Elemér John, klaviristka Annie Hartig, klavirista Kurt Freitag, huslista Eugene Lehner a violončelista Ľudovít Rajter.

Dňa 28.3.1927 koncertovala vo Vládnej budove sopranistka Karla Tichá. Klavírny sprievod: Josef Bok.

Dňa 30.3.1927 hosťovala ako Aida v rovnomennej opere sopranistka Mária Németh.

Dňa 5.4.1927 koncertovali vo Vládnej budove Slovenská filharmónia a Akademické spevácke združenie. Dirigent: Zdeněk Folprecht. Koncertu sa zúčastnil skladateľ Vítězslav Novák.

Dňa 10.4.1927 hosťoval ako Boris Godunov v rovnomennej opere barytonista Nikolaj Melnikov.

Dňa 12.4.1927 koncertovalo v Bratislave Aktardžijevovo kvarteto.

Dňa 13.4.1927 koncertovalo vo Veľkej sále Reduty Spevácke združenie českých učiteľov. Zbormajster: Antonín Bednář.

Dňa 17.4.1927 hosťoval ako Boris Godunov v rovnomennej opere barytonista Nikolaj Melnikov.

Dňa 19.4.1927 koncertovalo v Bratislave Dychové združenie SND. Sólo: Oskar Nedbal (klavír).

Dňa 20.4.1927 hosťoval ako Kalina v Tajomstve barytonista Bohdan Černík.

Dňa 20.4.1927 koncertovalo v Bratislave Rosého kvarteto.

Dňa 24.4.1927 koncertoval vo Vládnej budove krakovský spevokol Echo. Zbormajster: Boleslaw Wallek-Walewski.

Dňa 28.4.1927 koncertovali v Bratislave huslista Jaroslav Kocian a speváčka Mimi Ostenová. Klavírny sprievod: Otto Haša.

Dňa 12.6.1927 koncertovala v Bratislave Česká filharmónia. Dirigent: Václav Talich. Sólo: Stanislav Novák (husle).

Dňa 24.9.1927 hosťoval ako Hermann v Tannhäuserovi basista Arnold Flögl.

Dňa 25.9.1927 koncertoval v HB SND Viedenský mužský spevácky spolok. Zbormajster: Karl Luze. Klavírny sprievod: Fritz Loewenrosen.

Dňa 30.9.1927 hosťoval ako Scarpia v Tosce barytonista Georgij Baklanov.

Dňa 4.10.1927 koncertovali vo Vládnej budove klaviristka Libuše Svobodová-Adamcová, sopranistka Máša Kolárová, huslista Viliam Rajtr a klavirista J. Hoblík.

Dňa 8.10.1927 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 9.10.1927 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie moravských učiteľov. Zbormajster: Ferdinand Vach.

Dňa 18.10.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Amálie Bartfeldová (husle).

Dňa 8.11.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Aurelie Kaanová-Bubnová (klavír). 

Dňa 12.11.1927 koncertoval v Malej sále Reduty klavirista Eugen Kalix.

Dňa 13.11.1927 hosťoval ako Mefistofeles vo Faustovi a Margaréte basista Karel Norbert-Novotný.

Dňa 15.11.1927 koncertoval v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Alexander Albrecht. Medzi sólistami medzi inými vystúpil aj barytonista Elemér John. Zaznela Beethovenova Missa solemnis.  

Dňa 15.11.1927 koncertovala vo Vládnej budove speváčka Eleonora Borodina.

Dňa 17.11.1927 koncertovali vo Vládnej budove sopranistka Kristína Morfová, sopranistka Mária Haľamová a klaviristka Ludmila Prokopová.

Dňa 17.11.1927 koncertovala v Zrkadlovej sieni speváčka Nanyuka Karafiatová.

Dňa 20.11.1927 pohostinsky dirigoval operu Aida skladateľ Pietro Mascagni.

Dňa 22.11.1927 koncertovalo vo Vládnej budove Bratislavské trio.

Dňa 23.11.1927 koncertoval v Bratislave barytonista Elemér John. Organový sprievod: Kurt Freitag. 

Dňa 24.11.1927 koncertovali v Bratislave huslista Pepa Bartoň a speváčka Mimi Ostenová. Klavírny sprievod: Oldřich Kredba.

Dňa 29.11.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Norbert Kubát ml. (husle).

Dňa 9.12.1927 koncertoval v HB SND orchester SND. Dirigent: Zdeněk Folprecht. Sólo: Hana Pírková (soprán), František Furch (tenor) a J. Kolář (bas).

Dňa 18.12.1927 koncertovali v Bratislave Sedlák-Winklerovo kvarteto a Dychový súbor Viedenskej štátnej opery.

Dňa 27.12.1927 koncertoval vo Vládnej budove Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Adolf Šimek-Vojík (violončelo).