1928

Dňa 1.1.1928 sa Hudobná škola zmenila na vyššiu odbornú školu - Hudobnú a dramatickú akadémiu.

Dňa 3.1.1928 koncertovali v Bratislave barytonista Nikolaj Melnikov a sopranistka Helena Bartošová. Klavírny sprievod: Zdeněk Folprecht.

Dňa 8.1.1928 koncertoval v Redute huslista Bronislaw Huberman. Klavírny sprievod: Siegfried Schultze.

Dňa 29.1.1928 hosťovala ako Venuša v Tannhäuserovi sopranistka Eva Hadrabová-Nedbalová.

Dňa 5.2.1928 koncertoval v HB SND Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Zdeněk Folprecht. Sólo: Hana Pírková (soprán), František Furch (tenor) a J. Kolář (bas).

Dňa 6.2.1928 koncertoval vo Veľkej sále Reduty Orchester Národného divadla v Brne. Dirigent: František Neumann.

Dňa 12.2.1928 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Jaroslav Krupka. Sólo: Norbert Kubát ml. (husle).

Dňa 18.2.1928 hosťovali v Daliborovi sopranistka Eva Hadrabová-Nedbalová (Milada) a tenorista Gustav Talman (Dalibor).

Dňa 19.2.1928 koncertovali v Bratislave Bratislavský symfonický orchester, klaviristka Libuše Svobodová-Adamcová, huslista Norbert Kubát ml., klaviristka R. Šilingerová a basista Roman Hübner. O Bedřichovi Smetanovi prednášal muzikológ Josef Sebestyén.

Dňa 23.2.1928 hosťovala ako Gilda v Rigolettovi sopranistka Evangeline Florence.

Dňa 26.2.1928 hosťoval ako Mefistofeles vo Faustovi a Margaréte basista Arnold Flögl.

Dňa 28.2.1928 koncertoval v HB SND Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Edda Kajetan (klavír).

Dňa 5.3.1928 prednášal na Univerzite Komenského skladateľ Vítězslav Novák o svojej opere Lucerna a v HB SND sa zúčastnil jej generálnej skúšky.

Dňa 6.3.1928 sa uskutočnila v HB SND premiéra opery Lucerna. Prítomný bol aj jej autor skladateľ Vítězslav Novák.

Dňa 8.3.1928 hosťoval ako Alvaro v Sile osudu tenorista Gustav Talman.

Dňa 10.3.1928 sa v Bratislave definitívne usadil hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella.

Dňa 10.3.1928 navštívil Bratislavu dirigent Grzegorz Fitelberg.

Dňa 11.3.1928 koncertoval v HB SND Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Libuše Svobodová-Adamcová (klavír). 

Dňa 14.3.1928 sa v Zrkadlovej sieni uskutočnil koncert Die Grossen Liedmeister nach Schubert. Vystúpili klavirista Egon Lustgarten a altistka Jella Braun-Fernwald.

Dňa 18.3.1928 hosťoval ako Mlynár v Lucerne barytonista Karel Zavřel.

Dňa 18.3.1928 koncertovala vo Veľkej sále Reduty mezzosopranistka Rosette Anday.

Dňa 20.3.1928 koncertovali vo Vládnej budove skladateľ Vilém Petrželka (klavír), sopranistka Máša Fleischerová, klavirista Vilém Vaňura a Moravské kvarteto. Zloženie: František Kudláček (1. husle), Josef Jedlička (2. husle), Josef Trkan (viola), Josef Křenek (violončelo).

Dňa 25.3.1928 hosťovala v Opere SND sopranistka Mary Bártů (Helena v Poľskej krvi).

Dňa 28.3.1928 hosťoval v Opere SND barytonista Georgij Baklanov (Boris Godunov).

Dňa 29.3.1928 prednášal v hudobnovednom seminári Univerzity Komenského skladateľ Viliam Figuš-Bystrý o svojej opere Detvan.

Dňa 30.3.1928 hosťoval v Opere SND barytonista Georgij Baklanov (Mefistofeles vo Faustovi a Margaréte).

Dňa 1.4.1928 uviedla Opera SND premiéru prvej slovenskej národnej opery Detvan. Predstavenia sa zúčastnil aj jej autor Viliam Figuš-Bystrý.

Dňa 1.4.1928 hosťovala v Opere SND sopranistka Mary Bártů (Adela v Netopierovi).

Dňa 9.4.1928 koncertoval vo Vládnej budove huslista Jaroslav Kocian. Klavírny sprievod: Oldřich Kredba.

Dňa 13.4.1928 hosťovala v Opere SND sopranistka Xenia Rogovska-Hristič (Tosca).

Dňa 15.4.1928 sa uskutočnil vo Vládnej budove Koncert štvrťtónovej hudby, na ktorom účinkovali skladateľ Alois Hába, klavirista Erwin Schulhoff a huslista Karel Hába

Dňa 15.4.1928 hosťovala v Opere SND sopranistka Xenia Rogovska-Hristič (Aida).

Dňa 22.4.1928 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 24.4.1928 koncertoval vo Vládnej budove huslista Viliam Šimek. Klavírny sprievod: Ilona Kovácsová.

Dňa 26.4.1928 hosťoval ako Kecal v Predanej neveste basista Vilém Zítek.

Dňa 28.4.1928 hosťoval ako Tonio v Komediantoch a Alfio v Sedliackej ctibarytonista Karel Zavřel.

Dňa 28.4.1928 koncertoval v Bratislave spevokol Glasbena matica. Zbormajster: Matej Hubad.

Dňa 3.5.1928 hosťovali v Mignon sopranistka Kristína Morfová (Mignon) a mezzosopranistka Ludmila Prokopová (Filina).

Dňa 6.5.1928 hosťovala ako Rosina v Barbierovi zo Sevilly sopranistka Evangeline Florence.

Dňa 8.5.1928 hosťovala v HB SND Parížska komická opera s operou Manon Lescaut. Dirigent: Georges Ragizade. Hlavné postavy stvárnili sopranistka Yvonne Gall (Manon Lescaut) a tenorista Joseph Rogatschewsky (les Grieux).

Dňa 13.5.1928 koncertovali v Bratislave Bratislavský symfonický orchester (dirigent Oskar Nedbal), Liedertafel (zbormajster J. Vinkler) a Singverein (zbormajster Kurt Freitag). Sólo: J. Stránska (soprán).

Dňa 19.5.1928 koncertovala vo Veľkej sále Reduty Česká filharmónia. Dirigent: František Stupka.

Dňa 20.5.1928 navštívili Bratislavu chorvátske sedliacke spevokoly Slem Nová Zora. Zdržali sa dva dni.

Dňa 27.5.1928 koncertovalo v Bratislave Spevácke združenie Foerster. Zbormajster: Karel Vach. Koncertu sa zúčastnil aj Robert William Seton-Watson s manželkou.

Dňa 5.6.1928 koncertoval v Bratislave huslista Norbert Kubát ml.

Dňa 9.6.1928 koncertoval v Bratislave acapellový súbor Lyra. Zbormajster: Frank Kubina.

Dňa 24.8.1928 hosťovala ako Amneris v Aide altistka Marta Krásová.

Dňa 3.10.1928 prednášal v Zrkadlovej sieni skladateľ Alexander Wunderer o dychových nástrojoch. Prednáška bola spojená s praktickými ukážkami hry na flautu, hoboj a anglický roh. Klavírny sprievod: Pauly Aktardžijev.

Dňa 4.10.1928 koncertoval v Redute basista Kapiton Zaporožec.

Dňa 6.10.1928 sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni koncert Spolku pre ochranu zvierat, na ktorom účinkovali klavirista Erwin Brynicki, recitátorky Marie Netoušková-Nechlebová a Mauricette Saint-Genois, sopranistka Marquit Huber-Mende, klavirista Štefan Németh-Šamorínsky, huslista Juraj Aktardžijev a violončelista Ľudovít Rajter. 

Dňa 7.10.1928 koncertoval v HB SND Spevácky zbor berlínskych učiteľov. Zbormajster: Theodor Jacobi.

Dňa 9.10.1928 sa uskutočnil v pavilóne Umeleckej besedy slovenskej koncert z diel mladých českých skladateľov, na ktorom vystúpili klaviristi Jaroslav Ježek Iša Krejčí, sólisti Opery SND a Orchester dychovej hudby SND.

Dňa 15.10.1928 koncertoval vo Veľkej sále Reduty huslista Váša Příhoda.

Dňa 20.10.1928 hosťoval v Opere SND barytonista Zdeněk Otava (Jago v Otelovi)

Dňa 21.10.1928 hosťovali v Carmen mezzosopranistka Helene Sadoven (Carmen) a basbarytonista Vlastimil Šíma (Escamillo).

Dňa 21.10.1928 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal.

Dňa 24.10.1928 hosťovala ako Amneris v Aide mezzosopranistka Helene Sadoven.

Dňa 25.10.1928 hosťovala ako Kostolníčka v Jej pastorkyni sopranistka Alba Sehnalová.

Dňa 31.10.1928 hosťoval ako Jago v Otelovi barytonista Georgij Baklanov.

Dňa 4.11.1928 koncertoval v Dóme sv. Martina Cirkevný hudobný spolok. Dirigent: Alexander Albrecht. Sólo: Sia Vojnikova (soprán), Mariči Peršlová (alt), Bronislav Chorovič (tenor), Gejza Fischer (bas).

Dňa 8.11.1928 koncertoval v Redute klavirista Ernst von Dohnányi.

Dňa 8.11.1928 hosťoval v Opere SND barytonista Nikolaj Melnikov (Figaro v Barbierovi zo Sevilly).

Dňa 11.11.1928 koncertoval v HB SND Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: Jan Heřman (klavír).

Dňa 14.11.1928 udelila FiFUK čestný doktorát filozofie skladateľovi Jánovi Levoslavovi Bellovi.

Dňa 15.11.1928 hosťovali v Libuši sopranistka Kristína Morfová (Libuša) a mezzosopranistka Ludmila Prokopová (Krasavai).

Dňa 18.11.1928 udelila FiFUK skladateľovi Vítězslavovi Novákovi čestný doktorát filozofie za zásluhy o posilnenie československých vzťahov.

Dňa 22.11.1928 hosťoval v Opere SND barytonista Georgij Baklanov (Scarpia v Tosce).

Dňa 24.11.1928 hosťoval v Opere SND barytonista Georgij Baklanov (Rigoletto).

Dňa 29.11.1928 vystúpil v Redute barytonista Hans Duhan s klavírnym sprievodom Ericha Mellera.

Dňa 2.12.1928 hosťovala v Opere SND sopranistka Jelena Holečková (Rosina v Barbierovi zo Sevilly).

Dňa 5.12.1928 hosťovali v Carmen altistka Marta Krásová (Carmen) a tenorista André Burdino (Don José).

Dňa 5.12.1928 hosťovala ako Kostolníčka v Jej pastorkyni mezzosopranistka Gabriela Horvátová.

Dňa 6.12.1928 koncertoval v Bratislave huslista Emil Telmányi. Klavírny sprievod: György Kósa.

Dňa 8.12.1928 koncertoval v Bratislave Bratislavský symfonický orchester. Dirigent: Oskar Nedbal. Sólo: František Daniel (husle).

Dňa 10.12.1928 koncertoval v Redute barytonista Umberto Urbano.

Dňa 13.12.1928 hosťovali v v Carmen altistka Marta Krásová (Carmen) a tenorista André Burdino (Don José).

Dňa 15.12.1928 uviedla Opera SND celosvetovú premiéru opery Sedlák Jakub od Oskara Nedbala.

V decembri 1928 hosťovala v Opere SND sopranistka Nobuko Hara (Butterfly).

Dňa 18.12.1928 koncertovalo v Bratislave Bratislavské trio.

V Bratislave účinkovala operná speváčka Jolantha von Wick.

V Bratislave účinkovala sopranistka Hatsue Yuasa.

V Bratislave koncertoval najstarší poľský akademický spevokol Krakowski Chór Akademicki.

Ako sólistka Opery SND bola angažovaná sopranistka Mary Bártů. V Bratislave pôsobila do roku 1931.

Ako sólista Opery SND bol angažovaný barytonista Richard Graeven. V Bratislave pôsobil do roku 1931.

Svoj angažmán v SND ukončil tenorista Bronislav Chorovič. Trval od roku 1921.

Svoj angažmán v SND ukončila altistka Marta Krásová. Trval od roku 1922.

Svoj angažmán v SND ukončil barytonista Nikolaj Melnikov. Trval od roku 1927.

Svoj angažmán v SND ukončila sopranistka Marie Šponarová. Trval od roku 1925.

Ako stály hosť Opery SND bola angažovaná pre sezónu 1928/1929 sopranistka Eva Hadrabová-Nedbalová.

Ako stály hosť Opery SND bola angažovaná pre sezónu 1928/1929 altistka Štěpánka Štěpánová.

Hudobný skladateľ Gejza Dusík nastúpil na Lekársku fakultu UK. 

V Bratislave vzniklo najstaršie symfonické hudobné teleso na Slovensku - Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave.