1931

Dňa 5.1.1931 koncertoval v Bratislave barytonista Franz Steiner.

Dňa 23.1.1931 koncertoval v Bratislave tenorista Yves Tinayre.

Dňa 6.2.1931 sa uskutočnil v Bratislave koncert Hudobnej a dramatickej akadémie pre Slovensko, ktorý dirigovali Josef Vincourek a Eugen Suchoň.

Dňa 9.2.1931 prednášal v Bratislave muzikológ Vladimír Helfert o voľnosti kritiky.

Dňa 24.2.1931 koncertovalo v Bratislave Pražské dychové kvinteto.

Dňa 4.3.1931 prednášal v Zrkadlovej sieni skladateľ Béla Bartók na tému Vplyv ľudovej piesne na súčasnú umelú tvorbu, pričom predviedol praktické klavírne ukážky.

Dňa 10.3.1931 koncertovali v Bratislave Českí madrigalisti. Zbormajster: Bohumil Špidra.

Dňa 15.3.1931 koncertoval v Bratislave barytonista Umberto Urbano.

Dňa 17.3.1931 koncertoval v Bratislave klavirista Erwin Brynicki.

Dňa 21.3.1931 vystúpila v Bratislave tanečnica Milča Mayerová aj so svojou skupinou. Spoluúčinkovala tanečnica Věra Skalská.

Dňa 25.4.1931 koncertoval v Bratislave Vinohradský Hlahol. Zbormajster: Karel Šejna.

Dňa 3.5.1931 koncertoval v Bratislave klavirista Ernst von Dohnányi.

Dňa 17.5.1931 koncertovali v Bratislave Cirkevný hudobný spolok a Viedenské oratórne združenie. Dirigenti: Alexander Albrecht a Rudolf Nilius. Sólo: Erika Rokyta (soprán).

Dňa 12.9.1931 koncertovala v HB SND Česká filharmónia. Dirigent: Nikolaj Malko.

Dňa 19.11.1931 koncertoval v HB SND klavirista Rudolf Firkušný.