1934

Dňa 24.3.1934 koncertovalo v Malej sále Reduty Záhrebské kvarteto.

Dňa 6.4.1934 koncertovala v HB SND šansoniérka Dela Lipinskaja.

Dňa 27.4.1934 koncertovali v Malej sále Reduty Pražské kvarteto a Štefan Németh-Šamorínsky (klavír).