1949

Dňa 25.3.1949 koncertoval v Bratislave Symfonický orchester SRo. Dirigent: Karel Ančerl. Sólo: Pražské dychové kvinteto.

Dňa 18.11.1949 premiérovo dirigoval Slovenskú filharmóniu Václav Talich. Koncertu sa zúčastnil ako divák aj dirigent Karel Ančerl.