1954

MHF. Dňa 15.6.1954 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl. Sólo: Miloš Sádlo (violončelo). Zazneli diela A. Dvořáka.

MHF. Dňa 16.6.1954 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl. Zaznela Má vlast B. Smetanu.