1955

Dňa 4.2.1955 dirigoval Slovenskú filharmóniu Karel Ančerl. Sólo: František Rauch (klavír).

Dňa 6.5.1955 dirigoval Slovenskú filharmóniu Karel Šejna.

MHF. Dňa 7.6.1955 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl.

MHF. Dňa 8.6.1955 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Šejna.