1958

Bratislavská jar. Dňa 17.6.1958 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl.

Bratislavská jar. Dňa 18.6.1958 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl.