1966

BHS. Dňa 28.4.1966 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Kurt Sanderling. Sólo: Julius Katchen (klavír).

BHS. Dňa 29.4.1966 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Kurt Sanderling. Sólo: Julius Katchen (klavír).

Dňa 29.9.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Milan Bauer (husle). Zazneli diela F. Mendelssohna Bartholdyho, A. Moyzesa, F. Schuberta a R. Straussa.

Dňa 30.9.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Milan Bauer (husle). Zazneli diela F. Mendelssohna Bartholdyho, A. Moyzesa, F. Schuberta a R. Straussa.

Dňa 6.10.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Michael Ponti (klavír).

Dňa 7.10.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Michael Ponti (klavír).

Dňa 15.10.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Antonio Pedrotti. Sólo: Josef Suk ml. (husle).

Dňa 16.10.1966 koncertoval v Zrkadlovej sieni huslista Josef Suk ml. Klavírny sprievod: Jan Panenka.

Dňa 16.10.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Antonio Pedrotti. Sólo: Josef Suk ml. (husle).

Dňa 20.10.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Sólo: Monique Haas (klavír), Ferdinand Klinda (organ), Libuše Domanínská (soprán), Ľuba Baricová (mezzosoprán), Imrich Jakubek (tenor), Jan Kyzlink (barytón).

Dňa 21.10.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Sólo: Monique Haas (klavír), Ferdinand Klinda (organ), Libuše Domanínská (soprán), Ľuba Baricová (mezzosoprán), Imrich Jakubek (tenor), Jan Kyzlink (barytón).

Dňa 23.10.1966 koncertoval v Bratislave organista Feliks Raczkowski.

V októbri 1966 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Václav Jiráček

Dňa 3.11.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Géza Hegyi (klavír).

Dňa 4.11.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Géza Hegyi (klavír).

Dňa 10.11.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Daniel Šafran (violončelo).

Dňa 11.11.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Daniel Šafran (violončelo).

Dňa 13.11.1966 koncertovalo v Zrkadlovej sieni Vlachovo kvarteto. Zloženie: Josef Vlach (1. husle), Václav Snítil (2. husle), Soběslav Soukup (viola), Viktor Moučka (violončelo).

Dňa 17.11.1966 koncertoval v Koncertnej sieni SF klavirista Witold Malcuzyński.

Dňa 18.11.1966 koncertoval v Koncertnej sieni SF klavirista Witold Malcuzyński.

Dňa 20.11.1966 koncertoval v Bratislave organista Ján Valach.

Dňa 20.11.1966 dirigoval Symfonický orchester SRo Jiří Waldhans. Sólo: Oľga Parchomenko (husle).

Dňa 24.11.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu John Hopkins. Sólo: Klára Havlíková (klavír), Mary O'Brien (soprán).

Dňa 25.11.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu John Hopkins. Sólo: Klára Havlíková (klavír), Mary O'Brien (soprán).

Dňa 27.11.1966 koncertovala v Zrkadlovej sieni mezzosopranistka Zara Doluchanova. Klavírny sprievod: Nina Svetlanova.

Dňa 8.12.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Julius Katchen (klavír).

Dňa 9.12.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Julius Katchen (klavír).

Dňa 11.12.1966 koncertoval v Zrkadlovej sieni klavirista Josef Páleníček.

Dňa 15.12.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Margit László (soprán), Věra Soukupová (alt), Kazimierz Pustelak (tenor), Georg Littasy (bas). 

Dňa 16.12.1966 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Margit László (soprán), Věra Soukupová (alt), Kazimierz Pustelak (tenor), Georg Littasy (bas). 

Dňa 18.12.1966 dirigoval Symfonický orchester SRo Kurt Wöss. Sólo: Milan Bauer (husle).

Dňa 26.12.1966 koncertovali v Koncertnej sieni SF Madrigalisti Slovenskej filharmónie a organista Ferdinand Klinda.