1967

Dňa 8.1.1967 koncertovala v Zrkadlovej sieni huslistka Pina Carmirelli. Klavírny sprievod: Rudolf Macudzinski.

Dňa 12.1.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Spoluúčinkoval Mužský zbor Slovenského filharmonického zboru. Sólo: Jaeko Jamane (klavír), Ľuba Baricová (alt).

Dňa 13.1.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Spoluúčinkoval Mužský zbor Slovenského filharmonického zboru. Sólo: Jaeko Jamane (klavír), Ľuba Baricová (at).

Dňa 15.1.1967 koncertoval v Zrkadlovej sieni huslista Peter Michalica. Klavírny sprievod: Miloš Starosta.

Dňa 15.1.1967 dirigoval Symfonický orchester SRo Bystrík Režucha. Spoluúčinkoval Karel Krautgartner so svojím Jazzovým orchestrom.

Dňa 26.1.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Jacques Houtmann. Sólo: Ferdinand Klinda (organ).

Dňa 27.1.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Jacques Houtmann. Sólo: Ferdinand Klinda (organ).

V januári 1967 koncertoval v Zrkadlovej sieni klavirista Josef Hála.

Dňa 2.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Anna Martvoňová (soprán), Ľuba Baricová (alt), Ivo Žídek (tenor), Ondrej Malachovský (bas).

Dňa 3.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Anna Martvoňová (soprán), Ľuba Baricová (alt), Ivo Žídek (tenor), Ondrej Malachovský (bas).

Dňa 7.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Anna Martvoňová (soprán), Ľuba Baricová (alt), Ivo Žídek (tenor), Ondrej Malachovský (bas).

Dňa 8.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Anna Martvoňová (soprán), Ľuba Baricová (alt), Ivo Žídek (tenor), Ondrej Malachovský (bas).

Dňa 9.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Erich Schmid. Sólo: Ivan Palovič (klavír).

Dňa 10.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Erich Schmid. Sólo: Ivan Palovič (klavír).

Dňa 12.2.1967 dirigoval Symfonický orchester SRo Otakar Trhlík. Sólo: Eva Bernáthová (klavír).

Dňa 16.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Roberto Benzi. Sólo: Jane Rhodes (alt).

Dňa 17.2.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Roberto Benzi. Sólo: Jane Rhodes (alt).

Dňa 19.2.1967 koncertovala v Zrkadlovej sieni violončelistka Annie Laffra. Klavírny sprievod: Michel Perret.

Dňa 23.2.1967 dirigoval Madrigalistov Slovenskej filharmónie Ladislav Holásek. Sólo: Ferdinand Klinda (organ), Cecília Lévaiová (soprán), A. Červinková (soprán), Mária Blahová (alt), Ľudovít Buchta (tenor), Pavel Slovjak (bas), Pavol Blaho (bas). Spoluúčinkoval sláčikový orchester.

Dňa 24.2.1967 dirigoval Madrigalistov Slovenskej filharmónie Ladislav Holásek. Sólo: Ferdinand Klinda (organ), Cecília Lévaiová (soprán), A. Červinková (soprán), Mária Blahová (alt), Ľudovít Buchta (tenor), Pavel Slovjak (bas), Pavol Blaho (bas). Spoluúčinkoval sláčikový orchester.

Dňa 2.3.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Halina Czerny-Stefańska (klavír), Anna Martvoňová (soprán), Jaroslava Sedlářová (mezzosoprán), Bohuš Hanák (barytón), Gustáv Valach (rozprávač).

Dňa 3.3.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Halina Czerny-Stefańska (klavír), Anna Martvoňová (soprán), Jaroslava Sedlářová (mezzosoprán), Bohuš Hanák (barytón), Gustáv Valach (rozprávač).

Dňa 12.3.1967 koncertoval v Zrkadlovej sieni klavirista Josef Bulva.

Dňa 12.3.1967 dirigoval Symfonický orchester SRo Richard Schumacher. Sólo: Aladár Móži (husle).

Dňa 16.3.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Christian Ferras (husle).

Dňa 17.3.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Christian Ferras (husle).

Dňa 19.3.1967 koncertoval v Zrkadlovej sieni Gewandhaus-Quartett. Zloženie: Gerhard Bosse (1. husle), Günter Glass (2. husle), Dietmar Hallmann (viola), Friedemann Erben (violončelo).

Dňa 23.3.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Peter Michalica (husle).

Dňa 24.3.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Peter Michalica (husle).

Dňa 9.4.1967 koncertovala v Zrkadlovej sieni violončelistka Anja Thauer. Klavírny sprievod: Rudolf Macudzinski.

Dňa 9.4.1967 dirigoval Symfonický orchester SRo Otakar Trhlík. Sólo: László Mező (violončelo), Nina Hazuchová (alt).

Dňa 13.4.1967 sa v Koncertnej sieni SF uskutočnil koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenského filharmonického zboru. Vystúpil Slovenský filharmonický zbor. Dirigent: Jan Mária Dobrodinský. Spoluúčinkoval detský spevokol Plameň. Zbormajster: J. Klocháň. Sólo: Jaroslav Meier (organ), Anton Illenberger (čembalo), Jarmila Smyčková (soprán), Cecília Lévaiová (soprán), Yveta Czihalová (alt), Ľudovít Buchta (tenor), Hans-Joachim Rotzsch (tenor), René Tuček (barytón). Zazneli Nešpory C. Monteverdiho.

Dňa 14.4.1967 sa v Koncertnej sieni SF uskutočnil koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenského filharmonického zboru. Vystúpil Slovenský filharmonický zbor. Dirigent: Jan Mária Dobrodinský. Spoluúčinkoval detský spevokol Plameň. Zbormajster: J. Klocháň. Sólo: Jaroslav Meier (organ), Anton Illenberger (čembalo), Jarmila Smyčková (soprán), Cecília Lévaiová (soprán), Yveta Czihalová (alt), Ľudovít Buchta (tenor), Hans-Joachim Rotzsch (tenor), René Tuček (barytón). Zazneli Nešpory C. Monteverdiho.

Dňa 20.4.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Paavo Berglund. Sólo: Julian von Károlyi (klavír).

Dňa 21.4.1967 dirigoval Slovenskú filharmóniu Paavo Berglund. Sólo: Julian von Károlyi (klavír).

BHS. Dňa 25.4.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl.

BHS. Dňa 26.4.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Karel Ančerl.

BHS. Dňa 27.4.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Francesco Mander. Sólo: Milenko Štefanovič (klarinet).

BHS. Dňa 28.4.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Francesco Mander. Sólo: Milenko Štefanovič (klarinet).

BHS. Dňa 30.4.1967 koncertovala v Zrkadlovej sieni klaviristka Lidia Grychtolówna.

BHS. Dňa 2.5.1967 koncertoval v Koncertnej sieni SF súbor I Musici Cantori. Dirigent: Franco Piva.

BHS. Dňa 3.5.1967 koncertoval v Koncertnej sieni SF súbor I Musici Cantori. Dirigent: Franco Piva.

BHS. Dňa 4.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Hans Müller-Kray. Sólo: Josef Bulva (klavír).

BHS. Dňa 5.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Hans Müller-Kray. Sólo: Josef Bulva (klavír).

BHS. Dňa 11.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Zdeněk Bílek. Sólo: Líza Fuchsová (klavír).

BHS. Dňa 12.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Zdeněk Bílek. Sólo: Líza Fuchsová (klavír).

BHS. Dňa 14.5.1967 koncertoval v Koncertnej sieni SF Symfonický orchester SRo. Dirigent: Otakar Trhlík. Sólo: Klára Havlíková (klavír).

BHS. Dňa 16.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Petrohradská filharmónia. Dirigent: Jevgenij Mravinskij.

BHS. Dňa 17.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Petrohradská filharmónia. Dirigent: Arvid Jansons. Sólo: Michail Vajman st. (husle).

BHS. Dňa 18.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Ľudovít Rajter. Sólo: Ricardo Boadella (violončelo).

BHS. Dňa 19.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Ľudovít Rajter. Sólo: Ricardo Boadella (violončelo).

BHS. Dňa 23.5.1967 koncertoval v Koncertnej sieni SF Symfonický orchester Lamoureux. Dirigenti: Jean-Baptiste MariAndré Jolivet. Sólo: Lucette Descaves (klavír).

BHS. Dňa 24.5.1967 koncertoval v Koncertnej sieni SF Symfonický orchester Lamoureux. Dirigenti: Jean-Baptiste MariAndré Jolivet. Sólo: Lucette Descaves (klavír).

BHS. Dňa 25.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Ladislav Slovák. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Pnina Salzman (klavír), Bohuš Hanák (bas).

BHS. Dňa 26.5.1967 koncertovala v Koncertnej sieni SF Slovenská filharmónia. Dirigent: Ladislav Slovák. Spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster: Jan Mária Dobrodinský. Sólo: Pnina Salzman (klavír), Bohuš Hanák (bas).