1969

Dňa 4.1.1969 hosťovala v Opere SND mezzosopranistka Libuše Márová (Carmen).

Dňa 5.1.1969 vystúpil v Bratislave na koncertnom matiné súbor Viola d’amore Trio.

V dňoch 9.1.-10.1.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Fausto Zadra (klavír).

Dňa 12.1.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Alois Klíma.

V dňoch 16.1.-17.1.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Alfred Brendel (klavír).

Dňa 22.1.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Bílek. Sólo: Ulrike Graf (klavír).

V dňoch 23.1.-24.1.1969 sa na koncertoch Slovenského komorného orchestra predstavil flautista Alexandre Magnin.

Dňa 26.1.1969 vystúpil v Bratislave na koncertnom matiné súbor Sydney String Quartet

V dňoch 30.1.-31.1.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Zuzana Růžičková (čembalo). 

V dňoch 6.2.-7.2.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Karel Šejna. Sólo: Arto Noras (violončelo).

Dňa 12.2.1969 koncertoval v Bratislave súbor Neues Rheinisches Kammerorchester Köln. Dirigent: Thomas Baldner.

V dňoch 13.2.-14.2.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Aldo Ceccato. Sólo: Ivan Štraus (husle).

Dňa 15.2.1969 hosťoval v Opere SND barytonista René Tuček (Trubadúr).

Dňa 16.2.1969 sa na koncertnom matiné z diel J.S. Bacha predstavil klavirista Sequeira Costa.

V dňoch 18.2.-19.2. koncertoval v Bratislave súbor Johann Strauss Ensemble.

V dňoch 20.2.-21.2.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Slovenský filharmonický zbor Jan Maria Dobrodinský. Sólo: Oldřich Spisar (tenor), Dalibor Jedlička (bas).

Dňa 23.2.1969 koncertovala v Bratislave huslistka Sylvia Rosenberg s klavírnym sprievodom Heleny Gáfforovej.

Dňa 26.2.1969 hosťovali v Opere SND (Krútňava) Oľga Bruči (soprán), Vladan Cjevič Rudolf Nemeth.

V dňoch 27.2.-28.2.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Hinako Yamane (spev).

Dňa 5.3.1969 navštívil Bratislavu tajomník Medzinárodnej hudobnej rady pri UNESCO John Evarts.

V dňoch 6.3.-7.3.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Jacques Houtmann. Sólo: Ivan Sokol (organ).

Dňa 9.3.1969 koncertovalo v Koncertnej sieni SRo Foerstrovo trio. Zloženie: Václav Jírovec (violončelo), František Pospíšil (husle), Aleš Bílek (klavír).

Dňa 9.3.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Otmar Nussio.

Dňa 14.3.1969 koncertoval v Koncertnej sieni SF huslista Devy Erlih.

Dňa 14.3.1969 vystupoval v PKO Japonský súbor ľudových piesní a tancov.

Dňa 19.3.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Takaši Asahina. Sólo: Václav Hudeček (husle).

V dňoch 27.3.-28.3.1969 koncertoval v Redute Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal (husle). Sólo: Melko Miyazawa (klavír). 

V dňoch 3.4.-4.4.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Shige Yano (soprán), Hilde Rössel-Majdan (alt), F. Peter (tenor), Gerhard Werwinski (bas). Predviedli Matúšove pašie od J.S. Bacha.

V dňoch 6.4.-7.4.1969 koncertoval v Bratislave stuttgartský súbor Jugendorchester. Dirigent: Paul Folge.

V dňoch 10.4.-11.4.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Claudio Scimone. Sólo: Ivan Palovič (viola).

Dňa 20.4.1969 mala v Bratislave recitál huslistka Mary Németh.

Dňa 21.4.1969 usporiadal Slovenský rozhlas v koprodukcii s rozhlasom v Kolíne nad Rýnom a Linzi koncert z operiet a muzikálov. Vystupovali speváci Arleen Auger, Margot EskensWilly HagaraHeinz Hoppe.

Dňa 22.4.1969 koncertovala v PKO skupina Jimmy & The Rackets.

Dňa 30.4.1969 mala v Bratislave recitál huslistka Beatrice Antonio.

Dňa 2.5.1969 koncertoval v Bratislave pri príležitosti Sviatku práce Komorný orchester Litovskej filharmónie.

BHS. Dňa 5.5.1969 koncertoval Štátny symfonický orchester Kluž. Dirigent: Emil Simon. Sólo: Stefan Ruha (husle).

BHS. V dňoch 5.5.-6.5.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Roberto Benzi.

BHS. V dňoch 7.5.-8.5.1969 dirigoval vôbec prvý raz Slovenskú filharmóniu Zdeněk Košler. Sólo: Josef Suk ml. (husle).

BHS. Dňa 10.5.1969 zaznela v Dóme sv. Martina svetová premiéra skladby Tadeáša Salvu Requiem aeternem. Dirigent: Ladislav Holásek. Sólo: Jiří Záhradníček (tenor).

BHS. Dňa 11.5.1969 vystúpila sopranistka Rotraud Hansmann s klavírnym sprievodom Michala Karina.

BHS. Dňa 13.5.1969 koncertoval súbor Le Soliste di Roma.

Dňa 18.5.1969 hosťoval v Opere SND basista Richard Novák (Kecal v Predanej neveste).

BHS. Dňa 18.5.1969 koncertoval trubkár Adolf Scherbaum so svojím barokovým súborom. Sólo: Barbara Schlick (soprán), Irmingard Seemann (violončelo) a Günther Fetz (organ). 

BHS. Dňa 19.5.1969 mal recitál organista Hans Hasel böck. 

Dňa 19.5.1969 mal v Bratislave prednášku na tému Súčasná hudba južnej Indie skladateľ Sadu Gopan.

BHS. Dňa 22.5.1969 koncertoval súbor Bach Collegium. Dirigent: Helmuth Rilling. Sólo: Nancy Burns (soprán), Libuše Márová (mezzosoprán), Friedrich Melzer (tenor) a Günther Reich (barytón).

BHS. Dňa 25.5.1969 mal recitál huslista Hyman Bress.

BHS. Dňa 25.5.1969 opäť koncertoval trubkár Adolf Scherbaum so svojím barokovým súborom.

BHS. V dňoch 29.5.-30.5.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Maurizio Pollini (klavír).

Dňa 30.5.1969 koncertovalo v Dóme sv. Martina Konzervatórium Cipriana Porumbescu

Dňa 1.6.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Frits Celis.

BHS. V dňoch 5.6.-6.6.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Djurdjevka Čakarevič (mezzosoprán), Ivana Mixová (mezzosoprán), Antonín Zlesák (tenor), Ivo Žídek (tenor), Karel Berman (basbarytón), Eduard Haken (bas), Zdeněk Kroupa (bas).

Dňa 27.6.1969 mala na Bratislavskom hrade recitál klaviristka Pavica Gvozdič.

Dňa 2.7.1969 vystupoval v Bratislave barytonista Renaat Verbruggen s organovým sprievodom Jána Valacha.

Dňa 25.7.1969 koncertovala v Bratislave klaviristka Margarete Bruce.

Dňa 1.8.1969 koncertoval v Bratislave súbor Collegium flauto dolce. Zloženie: L. Vondráčková, A. Krutská, Z. Krásna a J. Kotouč.

Dňa 7.8.1969 koncertoval v Zrkadlovej sieni spevokol Amherst College Glee Club.

Dňa 14.8.1969 navštívil Bratislavu klarinetista Albert Nicholas.

Dňa 15.8.1969 mala v Bratislave recitál violončelistka Anja Thauer.

Dňa 1.9.1969 koncertoval v Dóme sv. Martina Miešaný zbor Univerzity Illinois. Zbormajster: Harold Decker.

Dňa 3.9.1969 hosťoval v Opere SND tenorista Vladimír Krejčík (Traviata).

Dňa 7.9.1969 hosťoval v Opere SND barytonista René Tuček (Trubadúr).

Dňa 11.9.1969 koncertoval v PKO Umelecký súbor maďarskej armády.

Dňa 15.9.1969 koncertovala v PKO skupina Blossom Toes.

Dňa 25.9.1969 koncertoval v Dóme sv. Martina spevokol Rotte’s Mannenkoor. Zbormajster: Joseph Vranken.

Dňa 27.9.1969 koncertoval v Bratislave spevokol Akademický zbor Djordje Natoševič. Zbormajster: Volislav Ilič.

Dňa 8.10.1969 koncertoval v Bratislave Berlínsky rozhlasový orchester. Dirigent: Rolf Kleinert. Sólo: Peter Rösel (klavír).

V dňoch 9.10.-10.10.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Aldo Ceccato. Sólo: Michele Campanella (klavír).

V dňoch 14.10.-15.10.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Tibor Frešo. Sólo: Linda Vaina (soprán), Vito Brunetti (bas).

V dňoch 16.10.-17.10.1969 vystúpila v Koncertnej sieni SF Česká filharmónia. Dirigent: Václav Neumann

Dňa 19.10.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Jiří Pinkas. Sólo: Peter Toperczer (klavír).

Dňa 19.10.1969 koncertoval v Bratislave súbor Pro arte antiqua.

V dňoch 23.10.-24.10.1969 koncertoval v Bratislave súbor Ensemble Eugène Ysaye. Umelecká vedúca: Lola Bobesco (husle).

Dňa 2.11.1969 koncertoval v Bratislave súbor Musica Antiqua Wien.

V dňoch 6.11.-7.11.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Jevgenij Malinin (klavír).

V dňoch 10.11.-11.11.1969 koncertovali v Koncertnej sieni SF Krakovská filharmónia Krakovský filharmonický zbor. Dirigent: Jerzy Katlewicz. Sólo: Stefania Woytowicz (soprán), Andrzej Hiolski (bas), Bernard Ladysz (barytón) a Leszek Herdegen (rozprávač). Uviedli Pendereckého Pašie sv. Lukáša.

Dňa 14.11.1969 koncertovala v Zrkadlovej sieni klaviristka Nevin Afrouz.

Dňa 16.11.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Ladislav Slovák. Sólo: Anja Thauer (violončelo).

V dňoch 20.11.-21.11.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Carlo Zecchi. Sólo: Fausto Zadra (klavír), Vladislav Brunner st. (flauta).

V dňoch 27.11.-28.11.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Antal Doráti. Sólo: Ferdinand Klinda (organ).

V dňoch 4.12.-5.12.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Jaeko Jamane (klavír).

V dňoch 11.12.-12.12.1969 dirigoval Slovenskú filharmóniu Kurt Brass.

Dňa 14.12.1969 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Karl Randolph. Sólo: Vladislav Brunner (flauta).

Na festivale BHS sa predstavili dirigenti Marin ConstantinCarlo Maria Giulini, Dragutin HrdjokCarlo Quaranta, huslista Sydney Harth a klavirista Alfréd Holeček

Na festivale Bratislavská lýra koncertovali v PKO speváčky Conchita Bautista a Salomé, skupiny Beach Boys a The Tremeloes, pesničkár Karel Kryl, spevák Michel Polnareff.

Tenorista Jiří Záhradníček ukončil svoj angažmán v Opere SND. Trval od roku 1964.