1980

Dňa 7.1.1980 koncertoval v Bratislave organista Gábor Lehotka.

V dňoch 10.1.-11.1.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Bystrík Režucha. Sólo: Boris Krajný (klavír).

Dňa 12.1.1980 hosťovala v Opere SND sopranistka Mária Turňová.

Dňa 12.1.1980 koncertoval v PKO súbor Jazz Q. Kapelník: Martin Kratochvíl (klávesy).

V dňoch 17.1.-18.1.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ľudovít Rajter. Sólo: Folco Perrino (klavír) a Elena Bollatto (klavír).

Dňa 18.1.1980 koncertoval v ObKaSS Bratislava IV (Komsomolská ulica) spevák Karel Zich.

Dňa 23.1.1980 koncertoval v ObKaSS Bratislava IV (Komsomolská ulica) spevák Petr Novák.

V dňoch 24.1.-25.1.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu a Slovenský filharmonický zbor Ladislav Slovák. Sólo: Jozef Gašparovič (trombón), Jana Jonášová (soprán), Jozef Špaček (bas).

V dňoch 29.1.-31.1.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Petr Vronský.

Dňa 1.2.1980 navštívili Bratislavu hlavný režisér Divadla opery a baletu v Gorkom Otar Dadiškiliani a umelecká vedúca kyjevského choreografického učilišťa Galina Kirilova a prednášali na tému Súčasná sovietska choreografia.

V dňoch 7.2.-8.2.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Gaetano Delogu. Sólo: Peter Toperczer (klavír).

?Dňa 8.2.1980 uskutočnilo Bratislavského konzervatórium spomienkovú slávnosť pri príležitosti 20. výročia úmrtia bratislavského rodáka Ernsta von Dohnányiho. Prednášal profesor A. Sebestyén, potom nasledoval koncert z diel skladateľa.

Dňa 11.2.1980 navštívil Bratislavu skladateľ Vladimir Blok.

V dňoch 14.2. a 16.2.1980 koncertovala skupina Gabriela Jonáša. Ako hostia sa predstavili František Uhlíř (kontrabas) a Antonín Viktora (gitara).

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby. Dňa 20.2.1980 koncertoval Štátny komorný orchester Žilina. Dirigenti: Július Kowalski a Jan Valta. Sólo: Vladimír Zápražný (barytón), Sergej Kopčák (bas), Jozef Luptáčik (klarinet), Ivan Sokol (organ).

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby. Dňa 21.2.1980 koncertovali vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo Bratislavské dychové kvinteto a Filharmonické kvarteto. Dirigent: Bystrík Režucha. Sólo: Ivan Palovič (klavír), Ida Rapaičová (recitácia), Elena Holičková (soprán), Sergej Kopčák (bas), Viktor Šimčisko (husle), Elena Michalicová (klavír), Dagmar Chladná (flauta), Ľudovít Kanta (vionlončelo) a Košické kvarteto.

V dňoch 21.2.-22.2.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ladislav Slovák. Sólo: Eduard Grač (husle).

Dňa 22.2.1980 koncertovala v PKO speváčka Chris Doerk so skupinou Kartágo.

Dňa 29.2.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Mario Bernardi. Sólo: Andrea Šestáková (husle).

Dňa 6.3.1980 koncertoval v Zrkadlovej sieni dámsky komorný orchester Sofia.

V dňoch 6.3.-7.3.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ondrej Lenárd. Sólo: Tatiana Fraňová (klavír).

Dňa 14.3.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Košler. Sólo: Emmy Henz-Diémand (klavír).

Dňa 16.3.1980 koncertoval v Koncertnej sieni SF Symfonický orchester SRo. Dirigent: Ondrej Lenárd. Sólo: Magdaléna Blahušiaková (soprán).

Dňa 18.3.1980 koncertovali v Zrkadlovej sieni sopranistka Naďa Šormová a tenorista Vojtech Kocian. Klavírny sprievod: Jiří Pokorný.

Dňa 20.3.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu a Slovenský filharmonický zbor Ladislav Slovák. Zbormajster: Lubomír Mátl. Sólo: Natalia Romanová (soprán), Marie Mrázová (alt), Jiří Zahradníček (tenor), Ondrej Malachovský (bas).

Dňa 22.3.1980 koncertovala v Osvetovom stredisku Mudroňova skupina Gabriela Jonáša.

Dňa 28.3.1980 dirigoval Symfonický orchester SRo Anton Nanut. Sólo: Daniela Rusó (klavír).

Dňa 28.3.1980 koncertovali v ObKaSS Bratislava IV (Komsomolská ulica) speváci Hana a Petr Ulrychovci aj so skupinou Javory

Dňa 29.3.1980 koncertoval v PKO spevák Vladimír Mišík so skupinou ETC.

Dňa 29.3.1980 koncertoval v Osvetovej besede Lamča spevák Bob Frídl.

?Dňa 31.3.1980 sa v PKO uskutočnil galakoncert populárnej hudby venovaný oslavám 35. výročia olobodenia Bratislavy.

Dňa 1.4.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu a Slovenský filharmonický zbor Ladislav Slovák. Zbormajster: Lubomír Mátl. Sólo: Natalia Romanová (soprán), Marie Mrázová (alt), Jiří Zahradníček (tenor), Ondrej Malachovský (bas).

Dňa 3.4.1980 hosťoval na Novej scéne v muzikáli Nech gitara hrá tenorista Valerij Barinin.

Dňa 4.4.1980 koncertoval v Bratislave klavirista Jenő Jandó.

Dňa 4.4.1980 hosťoval na Novej scéne v muzikáli Nech gitara hrá tenorista Valerij Barinin.

Dňa 10.4.1980 hosťoval v DPOH folklórny tanečný súbor Mazowsze.

Dňa 10.4.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Košler. Sólo: Peter Damm (lesný roh).

Dňa 10.4.1980 koncertovala v Zrkadlovej sieni sopranistka Anna Bortlová. Klavírny sprievod: Jaroslav Kolář, Marián Lapšanský.

Dňa 11.4.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Zdeněk Košler. Sólo: Peter Damm (lesný roh).

Dňa 13.4.1980 hosťovali na podujatí O zlatý veniec mesta Bratislavy Brnenskí madrigalisti. Zbormajster: Josef Pančík.

Dňa 14.4.1980 vystúpil v PKO Súbor piesní a tancov Baltského námorníctva. Dirigent: Grigorij Aršakovič Ajrapetjanec.

Dňa 15.4.1980 vystúpil v PKO Súbor piesní a tancov Baltského námorníctva. Dirigent: Grigorij Aršakovič Ajrapetjanec.

Dňa 16.4.1980 koncertovala v PKO skupina 2 plus 1.

Dňa 17.4.1980 koncertoval v Bratislave súbor Musica Bohemica. Umelecký vedúci: Jaroslav Krček. Sólo: Eva Pecková (soprán), Lubomír Vraspír (tenor).

Dňa 17.4.1980 hosťovala ako Violetta v La traviate sopranistka Eugenia Moldoveanu.

Dňa 17.4.1980 koncertoval v ObKaSS Bratislava IV (Komsomolská) spevák Pavel Novák.

Dňa 18.4.1980 koncertovala v ObKaSS Bratislava IV (Komsomolská) speváčka Lenka Kořínková.

Dňa 20.4.1980 dirigoval v Moyzesovej sieni Symfonický orchester SRo Otakar Trhlík. Sólo: Peter Toperczer (klavír).

Dňa 22.4.1980 koncertovala v Bratislave Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Bruno Aprea. Sólo: Tatiana Lenková (klavír).

Dňa 23.4.1980 koncertovala v Bratislave Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Bruno Aprea. Sólo: Tatiana Lenková (klavír).

Dňa 24.4.1980 koncertovali v Koncertnej sieni SF Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Bohdan Warchal) a Slovenskí madrigalisti (zbormajster Ladislav Holásek). Sólo: Timofej Dokšicer (trúbka), Jozef Kopelman (husle), Magdaléna Hajóssyová (soprán), Peter Oswald (tenor), Sergej Kopčák (bas).  

Dňa 24.4.1980 hosťovali v opere Madame Butterfly dirigent Tadashi Mori a sopranistka Kimiko Sato (Čo-Čo-San).

Dňa 25.4.1980 koncertovali v Koncertnej sieni SF Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Bohdan Warchal) a Slovenskí madrigalisti (zbormajster Ladislav Holásek). Sólo: Timofej Dokšicer (trúbka), Jozef Kopelman (husle), Magdaléna Hajóssyová (soprán), Peter Oswald (tenor), Sergej Kopčák (bas).

Dňa 26.4.1980 koncertoval v Koncertnej sieni SF Ústredný spevácky zbor maďarských učiteľov v ČSSR.

Dňa 26.4.1980 koncertovala v PKO skupina Katapult.

Dňa 28.4.1980 koncertovala v Dome osvety Nivy skupina ETC.

Dňa 30.4.1980 koncertovali v PKO skupiny Modrý efekt Abraxas.

Dňa 2.5.1980 koncertovali v Mirbachovom paláci klaviristka Ida Černecká a recitátor Vladimír Durdík.

Dňa 5.5.1980 koncertoval v Bratislave organista Željko Marasovič.

Dňa 6.5.1980 koncertoval v Koncertnej sieni SF súbor London Sinfonietta. Umelecký vedúci: Antony Pay (klarinet).

Dňa 8.5.1980 koncertoval v Koncertnej sieni SF súbor London Sinfonietta. Umelecký vedúci: Antony Pay (klarinet).

Dňa 10.5.1980 koncertovali v PKO Helena VondráčkováJiří Korn, Karol Duchoň, Eva Pilarová, Marika Klesniaková, Milan DrobnýKarel ZichJiří ŠtědroňOrchester Václava Hybša.

Dňa 11.5.1980 koncertoval v Koncertnej sieni SF gitarista Leo Brouwer.

Dňa 11.5.1980 koncertovali v Mirbachovom paláci huslista Jindřich Pazdera, čembalistka Marica Dobiášová a recitátorka Libuša Trutzová.

Dňa 12.5.1980 koncertovala v Bratislave Sofijská štátna filharmónia. Dirigent: Konstantin Iljev. Sólo: Nikolaj Evrov (klavír).

Dňa 12.5.1980 koncertovala v PKO skupina Olympic.

Dňa 13.5.1980 koncertovala v Zrkadlovej sieni klaviristka Klára Havlíková.

Dňa 13.5.1980 hosťoval ako Vladimír Lenskij v Eugenovi Oneginovi tenorista Jurij Marusin.

Dňa 14.5.1980 koncertoval v klube mládeže Družba (Heydukova ulica) šansonier Marcel Nowek.

Dňa 15.5.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ken-Ichiro Kobayashi. Sólo: Marián Lapšanský (klavír).

Dňa 15.5.1980 koncertoval v Bratislave súbor Burgas. Umelecký vedúci: Ivan Pantelejev.

Dňa 16.5.1980 dirigoval Slovenskú filharmóniu Ken-Ichiro Kobayashi. Sólo: Marián Lapšanský (klavír).

Dňa 18.5.1980 koncertovalo v Koncertnej sieni SF Slovenské kvarteto. Umelecký vedúci: Aladár Móži.

Dňa 20.5.1980 koncertovala v Zrkadlovej sieni violončelistka Natalia Gutman. Klavírny sprievod: Irina Sachareska.

Dňa 20.5.1980 koncertoval v Moyzesovej sieni súbor Musica Humana. Umelecký vedúci: Sándor Erdélyi.

Dňa 20.5.1980 koncertoval v Bratislave súbor Sinaja Ptica.

V dňoch 21.5.-24.5.1980 sa uskutočnil v Bratislave 15. ročník festivalu Bratislavská lýra. Zahraniční súťažiaci: speváci Vili KavaldžievVicu PopJaak JoalaJevgenij GolovinEva GriñanBeáta KardaUwe Jensen, skupiny VoxNovi fosili. Zlatú lýru si odniesla speváčka Marcela Králová s piesňou Monogram D+M. Hostia Bratislavskej lýry: speváci Georgie Fame, Bino, Jiří Korn, Helena Vondráčková, skupiny Matia Bazar, Locomotiv GT, Sinaja Ptica, Krzak, skupina Felixa Slováčka, Novi Singers, V+V systém a Prognóza. V rámci festivalu sa uskutočnil aj 2. ročník Malej poetickej lýry, na ktorej koncertovali speváci Lenka Filipová, Pavol Hammel, Magda Medveďová, Eva Sepešiová, Tadeusz WoźniakVladimír MiguľaDana MatějkováX. GeorgiaduJaroslav Pavel Břoušek.

Dňa 22.5.1980 koncertovala v Koncertnej sieni SF Petrohradská filharmónia. Dirigent: Arvids Jansons.

Dňa 22.5.1980 hosťovala ako Aida v rovnomennej opere sopranistka Karin Loyée.

Dňa 23.5.1980 koncertovala v Koncertnej sieni SF Petrohradská filharmónia. Dirigent: Arvids Jansons.

Dňa 27.5.1980 koncertovali v Zrkadlovej sieni huslista Jindřich Pazdera a klaviristka Daniela Rusó.

Dňa 29.5.1980 dirigoval v Koncertnej sieni SF Symfonický orchester SRo Alexander Dmitrijev. Sólo: Zoltán Kocsis (klavír).

Dňa 30.5.1980 hosťovala ako Tatiana v Eugenovi Oneginovi sopranistka Galina Kalinina.

Dňa 30.5.1980 koncertoval v Dome ČSSP (Herlianska ulica) huslista Václav Hudeček.

Dňa 30.5.1980 dirigoval v Koncertnej sieni SF Symfonický orchester SRo Alexander Dmitrijev. Sólo: Zoltán Kocsis (klavír).

Dňa 9.6.1980 koncertovali v KS Klarisky sopranistka Brigita Šulcová, huslisti Alžbeta Plaskurová a Viktor Šimčisko a klaviristky Zdenka Holovská a Helena Gáfforová.